03 - Wegverlichting plaatsen of verbeteren -> effectief

Wegverlichting heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. In de avond en nacht gebeuren op wegen met verlichting aanzienlijk minder ongevallen dan op wegen zonder verlichting. In het donker geldt in het algemeen: hoe beter de verlichting, des te veiliger de weg.

Risico-indicator: Overige maatregelen


Het belang van wegverlichting voor verkeersveiligheid
Goed zicht is een van de belangrijkste factoren voor verkeersveiligheid. In het donker ziet het menselijk oog veel minder contrast, details en beweging dan bij daglicht. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een ongeval daardoor ongeveer anderhalf keer zo groot is. Binnen de bebouwde kom stijgt het ongevalsrisico in het donker met bijna 30%, buiten de bebouwde kom zelfs met circa 50%.
Behalve voor verkeersveiligheid is verlichting ook van belang voor comfort, duurzaamheid en beeldkwaliteit.
 
Effecten van wegverlichting
Door wegverlichting hebben bestuurders beter zicht op zowel de weg en de wegomgeving als op potentiële conflictsituaties met voetgangers en fietsers, ander verkeer en obstakels. Op wegen met verlichting neemt het aantal dodelijke ongevallen in de nacht met meer dan de helft af (52%). Ook voor fietsers en voetgangers wordt het veiliger. Onder voetgangers daalt het aantal dodelijke slachtoffers zelfs met 78%. Verder is ook het aantal minder ernstige nachtelijke ongevallen aanzienlijk lager op wegen met dan op wegen zonder verlichting.
 
Bestaande verlichting verbeteren
In het algemeen geldt: hoe beter en sterker de verlichting in het donker, hoe veiliger de weg. Dat betekent dat het verbeteren van bestaande verlichting ook kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Onderzoek waarbij de lichtintensiteit tot vijf keer werd versterkt, liet een afname van het aantal ongevallen zien van 13%. Andersom leidt een halvering van de lichtintensiteit tot 17% meer ongevallen.
 
Lichtmasten
Lichtmasten mogen geen obstakel vormen. Daarom moeten ze buiten de obstakelvrije zone zijn geplaatst of botsvriendelijk zijn uitgevoerd.
 
Verantwoording
Zowel in Nederland als daarbuiten is relatief veel onderzoek gedaan naar de effecten van wegverlichting. Hoewel de studies in opzet en percentages verschillen, laten ze allemaal zien dat wegverlichting de verkeersveiligheid in de avond en nacht significant verbetert.
Andere aspecten bij verlichting betreffen de kosten (leidt tot minder verlichting) en het negatieve effect op de wegomgeving, met name voor dieren.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven