07 - Een middenberm aanleggen -> waarschijnlijk effectief

Een middenberm op tweerichtingswegen kan de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren. Een middenberm verhindert gevaarlijke inhaalmanoeuvres en voorkomt dat bestuurders op de verkeerde weghelft terechtkomen of plotseling links afslaan of keren. Er zijn ook enkele kanttekeningen bij de maatregel te plaatsen.

Risico-indicator: Veilige wegen


Wat is een middenberm?
Een middenberm is een fysieke barrière tussen twee hoofdrijbanen van een weg met tegengestelde rijrichtingen. Afhankelijk van het wegtype kan het gaan om verschillende soorten rijrichtingscheidingen, zoals een betonnen verhoging, een grasberm of een grasberm met geleiderails.
 
Positieve effecten
Een middenberm vergroot de afstand tussen tegengestelde verkeersstromen, voorkomt dat bestuurders op de verkeerde weghelft terechtkomen en verhindert gevaarlijke inhaalmanoeuvres ten opzichte van tegemoetkomend verkeer. Ook wordt voorkomen dat een auto plotseling links afslaat of wil keren.
 
Internationaal onderzoek laat zien dat het totale aantal ernstige ongevallen op tweerichtingswegen door de maatregel afneemt met 43%. Het effect is het grootst op gebiedsontsluitingswegen zonder kruispunten. Op wegen met kruispunten is het effect van een middenberm minder groot (24% reductie).
 
Kanttekeningen bij de maatregel
Een middenberm kan ook dienen als vluchtheuvel voor voetgangers. Een nadeel daarvan is dat meer voetgangers ervoor kiezen om de weg over te steken terwijl de middenberm op zich geen veilige oversteekvoorziening is. Voor voetgangers dienen op regelmatige afstanden goed vormgegeven oversteekvoorzieningen te worden aangelegd.
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn gebaseerd op onderzoek uit de Verenigde Staten, Australië, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Maleisië. Daarbij zijn ongevalscijfers bestudeerd van vergelijkbare wegen voor en na de aanleg van een middenberm.
 
Meer informatie
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven