14 - Rammelstroken langs de kantstreep -> waarschijnlijk effectief

Rumble strips – ook wel ‘rammelstroken’ – waarschuwen de bestuurder als deze naast de eigen rijstrook dreigt te komen. Internationaal onderzoek laat zien dat deze maatregel een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Risico-indicator: Veilige wegen


Rumble strips langs de kantstreep moeten voorkomen dat de bestuurder aan die kant van de weg af raakt. Deze maatregel kan het aantal berm- en andere ongevallen verminderen. Een bijkomend voordeel is dat bestuurders meer in het midden van de rijstrook blijven rijden.

Wat zijn rumble strips?
Rumble strips of ‘rammelstroken’ zijn stroken in geasfalteerd wegdek waarop (of waarin) ribbels zijn aangebracht. Als een voertuig met de banden over de ribbels rijdt, is dat voor de bestuurder duidelijk te horen en ook te voelen. Dit akoestische en vibrerende signaal waarschuwt de bestuurder voor een potentieel gevaarlijke situatie.
 
In de dwars- of rijrichting
Er zijn grofweg twee soorten rumble strips. Rumble strips dwars op de rijrichting waarschuwen de bestuurder dat hij een gevaarlijk punt nadert. Rumble strips in de rijrichting – langs de wegas of langs de kantstreep – waarschuwen de bestuurder dat hij naast de eigen rijstrook dreigt te komen. Over deze laatste variant gaat het hier. Daarbij kijken we specifiek naar rumble strips langs de kantstreep.
 
Positieve effecten
Rumble strips moeten voorkomen dat de bestuurder aan zijn kant van de weg af raakt. Naast de waarschuwende functie zorgen de strips ook voor een betere zichtbaarheid van de rijstroken, bijvoorbeeld bij nat wegdek door regen. Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat deze maatregel een positief effect kan hebben op de verkeersveiligheid: het aantal berm- en andere ongevallen vermindert in de meeste gevallen significant. Ook rijdt het verkeer op wegen met rumble strips langs de kantstreep vaker in het (veilige) midden van de rijstrook.
 
Negatieve effecten verkeersveiligheid
Een potentieel gevaar van de maatregel is dat een bestuurder automatisch een harde ruk aan het stuur geeft als hij de rumble strips hoort of voelt. Verder kunnen rumble strips langs de kantstreep gevaarlijk zijn voor fietsers en bromfietsers. Omdat het vrijwel onmogelijk is om over de ribbels heen te rijden, worden (brom)fietsers min of meer naar de rijbaan gedwongen. Pas rumble strips dus alleen toe op een rijbaan waar geen fietsers en bromfietsers rijden (omdat er een vrijliggend fietspad is of een parallelweg).
 
Extra negatief effect
Als een voertuig over een rumblestrip rijdt, veroorzaakt dat geluidhinder
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten van rumble strips zijn gebaseerd op vijf studies in de Verenigde Staten, meestal in combinatie met andere maatregelen (rumble strips langs de wegas, veilige bermen). Een deel van de onderzoeksresultaten is niet volledig consistent. Daarom moeten de conclusies met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
 
Meer informatie
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).
 

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven