15 - Elektronische informatieborden -> waarschijnlijk effectief

Elektronische informatieborden waarschuwen voor onverwachte situaties in het verkeer, zoals incidenten of wegwerkzaamheden. De borden hebben een (licht) positief effect op het gedrag van verkeersdeelnemers, vooral als het gaat om snelheid.

Risico-indicator: Veilige snelheden


Actuele informatie
Elektronische informatieborden, boven of langs de weg, geven ‘real time’ informatie over actuele verkeers-, weg- of weersomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan ongevallen, wegwerkzaamheden of dichte mist. De borden kunnen op die manier bijdragen aan de verkeersveiligheid.
 
Met elektronische informatieborden bedoelen we hier overigens iets anders dan borden met dynamische snelheidslimieten. Die worden besproken in de Effectiviteitswijzer-factsheet Dynamische Snelheidslimieten.

Effecten van de maatregel
Het doel van elektronische informatieborden is dat verkeersdeelnemers hun rijgedrag aanpassen aan onverwachte of afwijkende omstandigheden. Onderzoek laat zien dat dit in de meeste gevallen ook gebeurt: bestuurders rijden voorzichtiger, alerter en – vooral – langzamer.
 
Of elektronische informatieborden ook leiden tot minder ongevallen, is nog niet of nauwelijks onderzocht. Toch kunnen we stellen dat het belangrijkste effect – snelheidsbeperking – uiteindelijk wel zorgt voor meer verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt immers dat lagere snelheden leiden tot een significante vermindering van het aantal dodelijke en ernstige ongevallen.
 
Bijkomende effecten
  • Bestuurders rijden vaak niet alleen langzamer als ze het elektronische informatiebord zien, maar in veel gevallen ook nog in de eerste kilometers daarna.
  • Elektronische informatieborden kunnen ook effectief zijn om verkeersdeelnemers te beïnvloeden een bepaalde gewenste route te kiezen. 
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn gebaseerd op een beperkt aantal onderzoeken in Europa en de VS. Een deel daarvan betreft onderzoek in een rijsimulator.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven