27 - As- en kantmarkering op fietspaden -> waarschijnlijk effectief

Veel enkelvoudige fietsongevallen gebeuren doordat een fietser van het fietspad af raakt en tegen een trottoirband botst of in de berm ten val komt. Vaak speelt de zichtbaarheid van het wegverloop of de herkenbaarheid van de verhardingsrand hierbij een rol. Een goede visuele geleiding met as- en kantmarkering kan dit helpen voorkomen.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige infrastructuur


Om tijdig te kunnen anticiperen op onverwachte bochten en situaties, is het belangrijk dat fietsers het wegverloop goed kunnen zien, met name in het donker. Als de straatverlichting langs de hoofdweg bijvoorbeeld doorloopt, kan de indruk worden gewekt dat ook het fietspad langs die weg rechtdoor loopt. Kantstrepen in de buitenzijde van de bocht kunnen dan helpen om de verandering in het wegverloop te markeren.[i]
 
Kantmarkering in bochten
Onder andere CROW adviseert daarom om kantstrepen buiten de bebouwde kom toe te passen en binnen de kom in bochten toe te passen als een fietspad langs een weg afbuigt (bijvoorbeeld bij bushaltes of bij kruispunten). Ook bij het ontbreken van straatverlichting, zoals in parken, kan kantmarkering de zichtbaarheid van het wegverloop verbeteren.[ii]
 
Tweerichtingsfietspaden: as- én kantmarkering
Op tweerichtingsfietspaden is het aan te bevelen om in het midden asmarkering aan te brengen zoals beschreven in de Ontwerpwijzer fietsverkeer van CROW.[iii] Langere strepen (dan de gebruikelijke 30 cm) of doorgetrokken strepen hebben daarbij de voorkeur. Overigens is toepassing van doorgetrokken strepen vooral bedoeld voor locaties waar de kans dat de fietsers de as overschrijdt een meer dan normaal risico met zich meebrengt, bijvoorbeeld in krappe inleidende bochten naar een oversteek. De asmarkering wordt dan uitgevoerd als waarschuwingsmarkering: ononderbroken streep met een lengte van 2,70 meter met een tussenruimte van 0,30 meter.
Omdat juist veel ongelukken in bochten plaatsvinden, biedt een combinatie van as- en kantmarkering daar uitkomst. 
 
Effect van de maatregel
As- en kantmarkering verbetert de zichtbaarheid van het wegverloop. Hoewel er meer (ongevallen)onderzoek nodig is, lijkt het daarom aannemelijk dat de maatregel enkelvoudige fietsongevallen kan helpen voorkomen, met name in (onverwachte) bochten en bij het ontbreken van straatverlichting. 
 
Verantwoording
De hier beschreven informatie is gebaseerd op Nederlands onderzoek en sluit dus aan bij de Nederlandse situatie. Er is nog onvoldoende bekend over het aantal ongevallen dat door as- en kantmarkering wordt voorkomen. 
 
Meer informatie
Bronnen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven