35. Kruispunt op 80km/uur-weg omvormen naar rotonde -> effectief

Een kruispunt op een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom wordt veiliger door het om te vormen tot een rotonde.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid


Waarom een rotonde?
Rotondes zijn de veiligste kruispuntoplossing. De volgende drie kenmerken hebben invloed op de verkeersveiligheid van rotondes[i]:
  • rotondes hebben minder conflictpunten dan andere kruispuntvormen;
  • de snelheid van het verkeer wordt geremd, vooral wanneer de takken haaks aansluiten;
  • de hoek van impact is kleiner waardoor bepaalde ernstige conflicttypen niet meer voorkomen. 
Op kruispunten van 80km/uur-wegen worden ook vaak meerstrooksrotondes en turborotondes toegepast. Meerstrooksrotondes zijn minder veilig dan enkelstrookrotondes, maar wel veiliger dan andere kruispunttypen. Turborondes hebben een vergelijkbaar verkeersveiligheidseffect als enkelstrooksrotondesi.
 
Effect van de maatregel
Uit verschillende voor- en nastudies blijkt dat het ombouwen van kruispunten naar rotondes een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.[ii] Op gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom kan de maatregel een reductie van 70% in het aantal letselongevallen opleveren.[iii]
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op het rapport Verkeersveiligheidseffecten van '1e-tranchemaatregelen'.
 
Bronnen

[iii] Fortuijn, L. G. H. (2005). Veiligheidseffect turborotondes in vergelijking met enkelstrooksrotondes. Verkeerskundige werkdagen 2005, B27. CROW.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven