36. Afsluitpaaltjes verwijderen -> effectief

Afsluitpaaltjes worden gebruikt om fietspaden af te sluiten voor ongewenst gemotoriseerd verkeer. Daarin zijn ze effectief, maar de paaltjes kunnen voor fietsers een obstakel vormen. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer is het uitgangspunt dan ook: plaats alleen een (afsluit)paal als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige infrastructuur

  
Waarom een afsluitpaaltje?
Het primaire doel van afsluitpaaltjes – in de volksmond vaak ‘fietspaaltjes’ genoemd – is om ongewenst gemotoriseerd verkeer te weren van het fietspad. Voor dat doel zijn ze effectief. Tegelijkertijd kunnen de paaltjes ook een obstakel vormen voor fietsers en leiden tot enkelvoudige fietsongevallen (ertegenaan rijden, of uit koers raken en vallen).
 
Afsluitpaaltjes verwijderen
Aangezien fietspaaltjes een belangrijke oorzaak vormen van enkelvoudige fietsongevallen[i] is het aannemelijk dat de kans op enkelvoudige fietsongevallen aanzienlijk kleiner is als de afsluitpaaltjes worden verwijderd. Zie ook de onderzoeksresultaten ‘Evaluatie aanbevelingen palen op fietspaden’.[ii]  
 
Wel paaltjes: dan conform de richtlijnen
Indien een wegbeheerder toch besluit om een afsluitpaaltje te plaatsen is het belangrijk om hierbij de richtlijnen van CROW te volgen. Zie hiervoor de ‘Geactualiseerde aanbevelingen voor afsluitpalen op fietspaden 2022’.[iii] Hier staat onder andere informatie in over hoe afsluitpalen te plaatsen, het type paal en inleidende ribbelmarkering. 
 
Samengevat
Het plaatsen van een paaltje wordt afgeraden, tenzij andere maatregelen onvoldoende effectief zijn en als het probleem dat moet worden opgelost zwaarder weegt dan de nadelen van de (afsluit)paal. Plaats een afsluitpaal alleen als deze kan worden uitgevoerd conform de richtlijnen. 
 
Meer informatie   
Bronnen

[i] Schepers, P. (2008). De rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen. Rijkswaterstaat.
[ii] CROW-Fietsberaad (2014). Evaluatie aanbevelingen voor palen op fietspaden. Fietsberaadpublicatie 27

 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven