37. Snelheidsremmend plateau op kruispunt 80km/uur-weg -> effectief

De meeste kruispunten tussen twee 80km/uur-wegen en sommige kruispunten tussen een 80- en 60km/uur-weg worden geregeld met verkeerslichten. Desondanks gebeuren er nog relatief veel ernstige ongevallen. Een snelheidsremmend plateau, bijvoorbeeld bij een fietsoversteek op een met verkeerslichten geregeld kruispunt, verhoogt de veiligheid.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid


Ongevallen op kruispunten
Kruispunten vormen een complex onderdeel van de infrastructuur, waar alle soorten verkeer, verkeersdeelnemers en verkeerssituaties kunnen samenkomen. De soorten verkeer (langzaam, snel en met verschillen in massa) en de intensiteit daarvan bepalen welke conflicttypen zich kunnen voordoen en in welke mate.
 
Kruispunten tussen twee 80km/uur-wegen of tussen een 80- en 60km/uur-weg worden meestal geregeld met verkeerslichten. Desondanks gebeuren er nog steeds relatief veel ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan kopstaartongevallen of voorrangsongevallen door roodlichtnegatie of het niet verlenen van voorrang als de verkeerslichten buiten werking zijn. 
 
Snelheid en verkeersveiligheid
Een hoge snelheid vergroot de kans op verkeersongevallen en de kans op een ernstige afloop daarvan.[i] Een snelheidsremmend plateau[ii], bijvoorbeeld bij een fietsoversteek op zo’n kruispunt, is daarom een effectieve maatregel: de gemiddelde snelheid van het verkeer gaat omlaag en daardoor neemt het aantal (letsel)ongevallen af.
 
Effect van de maatregel
Uit onderzoek naar het veiligheidseffect van kruispuntplateaus in Zuid-Holland bleek dat de plateaus leidden tot een significante afname in het aantal letselongevallen (40%) en het totaal aantal ongevallen (36%).[iii]
 
Meer informatie
Bronnen

[iii] Fortuijn, L.G.H., Carton, P.J. & Feddes, B.J. (2005). Veiligheidseffect van kruispuntplateaus in gebiedsontsluitingswegen. Verkeerskundige werkdagen, Ede. 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven