11 - Verkeersvaardigheidstrainingen voor ouderen -> geen duidelijk resultaat

Verkeersvaardigheidstrainingen voor ouderen lijken (tot op zekere hoogte) bij te dragen aan veiliger verkeersgedrag. In welke mate dit soort trainingen ook daadwerkelijk leiden tot meer verkeersveiligheid en minder ongevallen, moet nog nader worden onderzocht.

Risico-indicator: Veilig gedrag


Veel oudere verkeersslachtoffers
Ouderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers: maar liefst de helft van alle verkeersdoden is ouder dan 60. Meer dan de helft van de verkeersdoden onder 60-plussers is fietser. Daarnaast vallen in deze leeftijdsgroep relatief veel verkeersdoden onder bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen (voornamelijk scootmobielen).(bron: SWOV).
 
Hoe komt dat?
Ten eerste zijn de meeste oudere verkeersdeelnemers fysiek kwetsbaarder dan jongere verkeersdeelnemers. Bij een vergelijkbaar ongeval zullen ze daardoor eerder ernstig letsel oplopen of overlijden.
 
Ten tweede neemt bij ouderen de kans op functiestoornissen toe. Daarbij kun je denken aan een tragere reactiesnelheid, moeite om snel veel informatie tegelijk te verwerken en moeite om balans te houden, bijvoorbeeld bij op- en afstappen (bron: factsheet Oudere verkeersdeelnemers).
 
Verkeersvaardigheidstrainingen
Scootmobiel-, fiets- en andere verkeersvaardigheidstrainingen kunnen helpen om ouderen veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. Zo worden er op verschillende plaatsen in Nederland cursussen voor berijders van elektrische fietsen georganiseerd, bijvoorbeeld de Zeeuwse e-bikedagen en de e-biketrainingen van bureau SOAB en de Fietsersbond.
 
Een ander voorbeeld was de BROEM-cursus, een rijvaardigheidstraining voor ouderen. Deze bestaat niet meer in georganiseerd verband. Wel zijn er allerlei organisaties, zoals VVN, die opfriscursussen voor senioren aanbieden waarbij de oudere zelf contact zoekt met een rijschool.
 
Effect: nader onderzoek nodig
Over de effecten van dit soort trainingen voor ouderen is nog weinig bekend. Het verkeersgedrag lijkt er wel door te verbeteren. Maar of dit daadwerkelijk leidt tot minder ongevallen, is niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor trainingen met rijsimulatoren en virtual reality, die onder andere in de VS worden georganiseerd. Ook die lijken een (licht) positief effect te hebben, maar hiervoor is eveneens meer onderzoek nodig.
 
Bereik
Het bereik van trainingen en cursussen is beperkt: per training nemen slechts een relatief klein aantal mensen deel. Bovendien wordt waarschijnlijk alleen een specifieke doelgroep bereikt, namelijk de verkeersdeelnemers die al geïnteresseerd zijn in en aandacht hebben voor verkeersveiligheid. Het gevaar bestaat dat juist de verkeersdeelnemers die de training het meest nodig hebben, niet vrijwillig zullen deelnemen.
 
Pas op met ‘verkeerde’ trainingen
Verkeerseducatie en -trainingen zijn geen kwestie van ‘baat het niet dan schaadt het niet’: projecten die niet goed zijn opgezet, kunnen ook een averechts effect hebben (bron: SWOV).
 
Meer informatie
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).
 

┬ę Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven