05 - Signalering bij wegwerkzaamheden -> effectief

Wegwerkzaamheden vragen om extra aandacht van verkeersdeelnemers; ze moeten extra alert zijn en tijdig snelheid minderen. Goede en duidelijke attendering is daarom van belang voor de verkeersveiligheid.

Risico-indicator: Overige maatregelen


Onbekende situaties
Wegwerkzaamheden vormen voor verkeersdeelnemers vaak een onbekende en daardoor onvoorspelbare omgeving. Daarom is het belangrijk dat bestuurders tijdig en duidelijk worden gewaarschuwd dat ze een andere situatie naderen dan ze gewend zijn. En vooral: dat ze snelheid moeten minderen. Bij een hogere rijsnelheid is de remweg immers langer en een eventuele botsing loopt ernstiger af.
 
Maatregelen
Om te waarschuwen voor wegwerkzaamheden worden vaak reflecterende objecten ingezet, zoals verkeersborden, waarschuwingshekken, geleidebakens en verkeerskegels. Ook (voor)waarschuwingswagens en actiewagens in de buurt van de werkzaamheden hebben een hoge attentiewaarde. Al deze maatregelen zijn gericht op de veiligheid van zowel weggebruikers als wegwerkers en op een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.  
 
Effecten van de maatregel
Internationaal onderzoek laat zonder uitzondering zien dat goede en duidelijke maatregelen bij wegwerkzaamheden een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Verkeersdeelnemers minderen snelheid, houden zich beter aan de aangegeven limiet en blijven nauwkeuriger binnen de belijning. De meeste winst is daarbij te halen door te zorgen dat wegbeheerders en uitvoerders de richtlijnen voor signalering bij wegwerkzaamheden goed uitvoeren en naleven.
 
Kanttekeningen
Wat ‘tijdig’ waarschuwen exact inhoudt, moet nog nader worden onderzocht. Wel is duidelijk dat te vroeg waarschuwen – dus op een te grote afstand vóór de werkzaamheden – een averechts effect kan hebben. In Nederland worden daar wel richtlijnen voor gegeven. Tijdig waarschuwen is mede afhankelijk van type weg, type wegwerkzaamheden en de duur van de maatregelen.
 
Een andere kanttekening is dat ongevallen bij wegwerkzaamheden relatief weinig voorkomen. Daardoor is het niet goed mogelijk om deze maatregelen met ongevals- en slachtoffercijfers te bestuderen. De positieve effecten die uit onderzoek naar voren komen, zijn dan ook gebaseerd op andere variabelen, zoals snelheid en rijgedrag.
 
Verantwoording
De beschreven effecten in de Safety Cube zijn afkomstig van diverse studies uit de VS en één onderzoek uit Japan. In Nederland wordt gewerkt met richtlijnen voor Maatregelen bij Werk in Uitvoering (WIU). Deze zijn in juli 2020 volledig herzien, met uitgebreide aandacht voor beleid en proces, werken op autosnelwegen, werken op niet-autosnelwegen en eisen voor materieel en materiaal.
 
Meer informatie  
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven