16 - Scheiden van verkeersstromen -> effectief

Op een kruispunt komen verschillende verkeersstromen samen, die vervolgens elk een andere richting op gaan: linksaf, rechtsaf of rechtdoor. Opstel- of voorsorteerstroken kunnen helpen om dat in goede banen te leiden mits ze passen bij de gekozen kruispuntvorm.

Risico-indicator: Overige maatregelen


Waarom verkeersstromen scheiden?
Verkeer dat naar links of rechts wil afslaan, kan een belemmering zijn voor andere verkeersdeelnemers. Achterop komend verkeer dat rechtdoor wil, moet wachten tot de rijbaan weer vrij is. Daarbij ontstaat bovendien een risico op een kop-staartbotsing. Tegelijkertijd is er een risico dat het afslaande verkeer zich opgejaagd voelt en niet lang genoeg wacht tot er voldoende ruimte is. Tegemoetkomend verkeer, maar ook fietsers en overstekende voetgangers lopen hierdoor gevaar.
 
Opstel- en voorsorteerstroken
De genoemde risico’s kunnen worden voorkomen door de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden met opstel- en voorsorteerstroken of -vakken. Elke verkeersdeelnemer kiest hierdoor automatisch de juiste rijstrook om veilig te kunnen afslaan of rechtdoor te rijden. De stroken en vakken kunnen worden aangegeven met wegmarkering of met een fysieke maatregel zoals een verkeerseiland. Extra rijstroken leiden tot een grotere oversteeklengte voor fietsers en voetgangers. Een verkeerseiland kan fungeren als vluchtheuvel voor overstekende voetgangers en fietsers.
 
Opstel- en voorsorteerstroken of -vakken kunnen worden aangelegd bij kruispunten en T-kruisingen. Ook kan op een doorgaande weg een extra strook voor links afslaand verkeer voordelen bieden: afslaand verkeer kan op dat punt veilig wachten om af te slaan, bijvoorbeeld om een inrit van een perceel te bereiken.
 
In Nederland worden diverse kruispuntvormen toegepast. Niet bij alle kruispuntvormen passen opstel- en voorsorteerstroken. Voor de keuze van een kruispuntvorm en het ontwerp van een kruispunt zijn er richtlijnen van CROW beschikbaar.
 
Effecten van de maatregel
Het scheiden van verkeersstromen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Uit internationaal onderzoek blijkt dat opstel- en voorsorteerstroken de doorstroming verbeteren en het aantal ongevallen kunnen verminderen. Bij kruispunten zonder verkeerslichten worden rechtsafvakken ontraden vanwege de zogeheten afdekongevallen (verkeer van de zijweg heeft geen zicht op van links komende recht doorgaande voertuigen door de voertuigen die op de rechtafstrook rijden).
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeksgegevens uit de Verenigde Staten, China en Australië, Hoewel er ook Europees onderzoek is met vergelijkbare uitkomsten, kunnen lokale omstandigheden van invloed zijn.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven