38. Geleiderails plaatsen langs 80km/uur-weg -> effectief

Obstakelvrije bermen zijn belangrijk om de ernst van een ongeval te beperken als een voertuig in de berm terechtkomt. Als er langs een 80km/uur-weg geen mogelijkheid is voor een voldoende brede obstakelvrije zone, kan een geleiderail geplaatst worden.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige infrastructuur

  
Bermongevallen en obstakels
Ernstige bermongevallen kunnen deels worden voorkomen door een voldoende brede obstakelvrije zone: als een bestuurder van de weg raakt, botst hij minder snel tegen een obstakel en heeft hij meer tijd om het voertuig weer onder controle te krijgen. 
 
Bij 80km/uur-wegen buiten de bebouwde kom is een obstakelvrije berm van 6 meter de standaard. In bestaande situaties en bij reconstructies is een minimum van 4,5 meter toegestaan. Deze afstand geldt ook tot een fietspad of parallelweg.[i]
 
Als deze aanbevolen afmetingen langs een 80km/uur-weg niet mogelijk zijn, kunnen geleiderails worden geplaatst.
 
Positief effect van geleiderails plaatsen
Geleiderails helpen om bermongevallen te voorkomen en de ernst ervan te beperken. Een metastudie van Høye (2020) naar de effecten van geleiderails laat een afname zien van 40% in het aantal bermongevallen met letsel. 
 
Risico’s bij het toepassen van geleiderails 
Geleiderails kunnen ook een risico vormen. Een voertuig dat anders in de berm zou belanden, kan worden teruggekaatst op de weg en zo betrokken raken bij een frontale botsing. In dezelfde studie vond Høye (2020) een toename van 28% in het aantal frontale letselongevallen. Ook kan bijvoorbeeld een onveilig uitgevoerd uiteinde een obstakel vormen. 
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op het rapport Verkeersveiligheidseffecten van '1e-tranchemaatregelen'.
 
Bronnen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven