17 - Maatregelen om de zichtafstand te verbeteren -> waarschijnlijk effectief

Maatregelen om de zichtafstand te verbeteren, hebben over het algemeen een positief effect op de verkeersveiligheid: het aantal ongevallen neemt af. In de ontwerprichtlijnen worden verschillende soorten zichtafstanden onderscheiden. Hier gaat het om het nut en effect van zichtafstanden in het algemeen.

Risico-indicator: Overige maatregelen


Wat is de zichtafstand?
De beschikbare zichtafstand bepaalt of een bestuurder goed en tijdig kan zien dat hij zijn snelheid moet verminderen of het voertuig volledig tot stilstand moet laten komen. Als hij een kruispunt nadert, moet hij bijvoorbeeld goed kunnen zien of er ander verkeer aankomt dat voorrang heeft. Ook moet een bestuurder kunnen zien of bijvoorbeeld verkeer een uitrit verlaat.
 
De zichtdriehoek
Bij kruispunten is het belangrijk dat een bestuurder voldoende zicht heeft om tijdig en veilig tot stilstand te komen. Daarbij speelt de ‘zichtdriehoek’ een cruciale rol: een driehoek van denkbeeldige lijnen vanuit de bestuurder tot een naderend voertuig. Binnen die driehoek mag het zicht niet worden belemmerd door obstakels zoals grote bomen of reclamezuilen, maar bijvoorbeeld ook niet door een kromming van de weg of door ander verkeer.
 
Maatregelen om de zichtafstand te verbeteren
Op kruispunten kan de zichtafstand worden verbeterd door vaste obstakels binnen de zichtdriehoek te verwijderen of door zicht-belemmerende bomen en andere vegetatie te snoeien. Ook infrastructurele maatregelen kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld door de horizontale of verticale kromming van de weg aan te passen.
 
Delen van de zichtdriehoek kunnen ook worden afgedekt door ander verkeer, bijvoorbeeld bij aparte linksaf-stroken naast de rijstrook. Dat kan mogelijk worden opgelost door in beide richtingen uitgebogen rijstroken aan te leggen, zoals onder andere in de Verenigde Staten worden toegepast. In de figuur hieronder is dat te zien.  


Tot slot kan bij onvoldoende zichtafstand worden gewaarschuwd met elektronische waarschuwings- en detectiesystemen (ALWS - advanced LED warning systems).
 
Effecten van de maatregelen
Internationaal onderzoek laat zien dat een verbeterde zichtafstand over het algemeen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid: het totale aantal ongevallen op deze locaties neemt af met 12%, het aantal ongevallen met alleen materiële schade neemt af met 16%.
 
Verantwoording
De hier beschreven maatregelen en effecten zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek uit de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Hoewel ook een aantal Europese onderzoeken is bestudeerd, kan niet zomaar worden aangenomen dat de conclusies hetzelfde zijn voor de Nederlandse of Europese situatie.
 
Meer informatie
Side Distance Treatments (Engelstalige factsheet op SafetyCube DSS)

Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven