Verantwoording

Safetycube als bron
SafetyCube is een Europees onderzoeksproject van 17 instituten uit 12 landen. Binnen SafetyCube is in 2016 een zeer uitgebreid overzicht gemaakt van in totaal ruim 200 verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervoor is de meest recente literatuur over effecten bestudeerd, zijn meta-analyses uitgevoerd en uitgebreide verantwoordingen daarover gemaakt. Deze analyses zijn vervolgens weer getoetst door andere wetenschappers.
 
Compleet en betrouwbaar
SafetyCube is op dit moment de meest complete en betrouwbaarste, openbare, internationale bron voor informatie over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. Op de website van SafetyCube staan de maatregelen bovendien toegankelijk en overzichtelijk bij elkaar.
 
Selectie voor de Nederlandse situatie
De Effectiviteitswijzer bevat een selectie van SafetyCube-maatregelen die relevant zijn voor decentrale overheden en waarvan de bevindingen aansluiten bij de Nederlandse situatie. Bij elke maatregel is aangeven in welke landen de betreffende studies zijn uitgevoerd. Zo kun je ook zelf een inschatting maken van de toepasbaarheid in Nederland.

Aanvullend onderzoek
Voor de Effectiviteitswijzer is vooralsnog geen aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. Toekomstige uitbreidingen van de Effectiviteitswijzer kunnen wel aanvullend literatuuronderzoek bevatten.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven