DV-meter

De DV-meter staat voor Duurzaam Veilig-meter. Het instrument is dan ook ontwikkeld om te meten in hoeverre wegvakken en kruispunten de relevante kenmerken van Duurzaam Veilig hebben. Afhankelijk daarvan krijgt het wegvak of kruispunt een score tussen 0% en 100%.
 
Belangrijkste stappen binnen de DV-meter:
  • Data: verzamel voor ieder wegvak en kruispunt de relevante kenmerken.
  • DV-criteria: stel per wegvak en kruispunt vast welke DV-criteria relevant zijn.
  • Toetsing: toets in hoeverre de kenmerken van het wegvak of kruispunt voldoen aan de relevante DV-criteria.
  • Eindscore: druk het aantal kenmerken dat voldoet aan de relevante criteria uit als aandeel van het totale aantal relevante criteria per wegvak of kruispunt. 
De DV-meter is onderdeel van ProMeV.

 
Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV
Een beoordeling van de DV-kwaliteit van het wegennetwerk.

Geschikt
Voor het toetsen van de DV-inrichting van wegen.

Ongeschikt
De DV-meter zegt niet direct iets over de risico’s (veiligheid) van een weg of netwerk.


Provincie Gelderland

Ongeschikt
Een weging in belang tussen de kenmerken ontbreekt.


Provincie Noord-Holland
Een eerste indruk gekregen van het verkeersveiligheidsgehalte van een weg/wegennet.

Geschikt
Als onderdeel van verkeersveiligheidsrapportage.

Ongeschikt
Als zelfstandige tool om een helder beeld te krijgen van het verkeersveiligheidsniveau van een weg of netwerk.


Provincie Limburg
- Met de DV-meter kunnen wegkenmerken aan een (gedigitaliseerde) weg gekoppeld worden en met een puntensysteem kan een waardering van de veiligheid van de inrichting van de weg worden gegeven.
- De resultaten lagen voor de verschillende wegen redelijk dicht bij elkaar. Dat kan betekenen dat de provinciale wegen homogeen zijn ingericht, of dat er meer kenmerken moeten worden bekeken.

Geschikt
- Door het NWB als ondergrond te gebruiken, is het mogelijk om andere verkeersgerelateerde data te koppelen, met name intensiteiten en gereden snelheden.
- Het is met deze methode ook mogelijk om de verkeersveilige inrichting van twee of meer provinciale wegen met elkaar te vergelijken.

Ongeschikt
- Voor een snelle evaluatie. Het invullen van de wegkenmerken is een arbeidsintensieve klus. De kwaliteit en actualiteit van de data is een belangrijk aandachtspunt.
- Zonder kennis van ArcGIS (Model Builder en VBA) is de tool ongeschikt. Het gebruik ervan is bewerkelijk en de tool is foutgevoelig.


Benodigde data
- Wegvakken: obstakelvrije afstand, ov-haltes, pechvoorziening, vooraankondiging bewegwijzering, rijrichtingscheiding, kantmarkering, geslotenverklaring, wegverharding, maximumsnelheid, parallelvoorziening, parkeren, uitritten, drempels/plateau's, fiets-/bromfietsvoorziening op rijbaan. 
- Kruispunten: kruispunttype, regeling van het kruispunt, aantal takken van het kruispunt, bewegwijzering, snelheidsreductie op het kruispunt.

Waar toegepast?
Als onderdeel van ProMeV in delen van Gelderland (2015) en Noord-Holland (2015). De provincies Groningen, Drenthe en Limburg hebben gewerkt met (een deel van) ProMeV.

In beheer bij
SWOV
Rijkswaterstaat

Contact
Govert Schermers (SWOV)
E: govert.schermers@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
Handleiding DV-meter
Ontwikkeling van een ‘DV-gehaltemeter’
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven