Ranking the Roads

Ranking the Roads brengt zowel de belangrijkste wegkenmerken als het onderhoudsniveau van provinciale wegen in kaart. De data hiervoor kunnen in een Excel worden verzameld. De eindscore laat zien in hoeverre een weg voldoet aan de criteria van Duurzaam Veilig en op welke locaties als eerste groot onderhoud nodig is.
 
Ranking the Roads is een puntensysteem en in feite een variant op de DV-meter. Het puntensysteem houdt rekening met allerlei factoren die de veiligheid op de weg beïnvloeden, zoals de snelheidslimiet, de breedte van de weg, de bewegwijzering, verkeersdrempels en de strepen op de weg. Trajectstudies laten zien wat er aan groot onderhoud nodig is om de weg veiliger te maken.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Provincie Zuid-Holland
- In kaart brengen van hoe een traject ‘scoort’ op het gebied van duurzaam veilige/functionele inrichting en welke maatregelen nodig zijn om de score te verbeteren. 
- Per 100 meter traject wordt het wegontwerp op diverse wegkenmerken getoetst ten opzichte van een referentieontwerp gebaseerd op landelijke en CROW-richtlijnen en de Duurzaam Veilig-principes. Het provinciale Handboek Ontwerpcriteria Wegen is leidend. 
- De tool laat ook zien wat voorgestelde verbetermaatregelen met de score doet en zo dienen als een monitoringsinstrument.

Geschikt
- Met Ranking the Roads kun je op een snelle en overzichtelijke wijze het wegontwerp toetsen aan de landelijke en CROW-richtlijnen en tot verbetervoorstellen komen die de score verhogen. 
- De tool is eenvoudig aan te passen als de wegbeheerder afwijkende richtlijnen toepast. 
- De scores kunnen ook gebruikt worden in de communicatie over de verkeersveiligheid van de weg.

Ongeschikt
- Een vergelijking tussen ongevallenconcentraties en het wegontwerp op het wegtraject. 
- Inzicht in subjectieve verkeersveiligheid op het wegtraject. 
- Achteraf (reactief) onderzoeken waar er verkeersveiligheidsknelpunten in het wegontwerp zitten.

De provincie Zuid-Holland is zowel ontwerper als gebruiker van het instrument.

Benodigde data
Dezelfde als bij de DV-meter:
- Wegvakken: obstakelvrije afstand, ov-haltes, pechvoorziening, vooraankondiging bewegwijzering, rijrichtingscheiding, kantmarkering, geslotenverklaring, wegverharding, maximumsnelheid, parallelvoorziening, parkeren, uitritten, drempels/plateau's, fiets-/bromfietsvoorziening op rijbaan. 
- Kruispunten: kruispunttype, regeling van het kruispunt, aantal takken van het kruispunt, bewegwijzering, snelheidsreductie op het kruispunt.

Waar toegepast
Ranking the Roads is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland en wordt daar al sinds 2013 toegepast.

In beheer bij
Provincie Zuid-Holland
 
Contact
zuidholland@pzh.nl

Meer informatie
Paper Nationaal Verkeerskundecongres
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven