Safety Performance Index Fiets

De Safety Performance Index Fiets – kortweg SPI Fiets – geeft een beeld van de grootste risico’s in de landelijke fietsinfrastructuur. Op een online risicokaart is met een kleurenlegenda aangeven waar het risico laag (groen), gemiddeld (geel), hoog (roze) of zeer hoog (rood) is. Per wegvak kan worden ingezoomd op de specifieke kenmerken. Op basis daarvan kun je vervolgens bepalen welke maatregelen nodig zijn om de fietsveiligheid te verbeteren. Met de SPI Fiets kan in één keer het gehele befietsbare netwerk in kaart gebracht worden in plaats van alleen de hoofdfietsroutes of vooraf aangewezen routes
 
De SPI Fiets is ontwikkeld door de Fietsersbond. De data voor de risicokaart worden verzameld door vrijwilligers.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Fietsersbond

Het instrument geeft wegbeheerders inzicht in de stand van zaken en kwaliteit aan de hand van 17 kenmerken van fietsinfra, en op basis daarvan een globale veiligheidsscore per wegvak. Naar wens kunnen bijvoorbeeld intensiteiten, wegbreedte of wegbelijning worden toegevoegd. De Fietsersbond staat ervoor open om andere kenmerken die gewenst zijn bij de opdrachtgever mee te nemen in de risico-indicator. 

Geschikt
De SPI Fiets is bedoeld om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Gericht op het verminderen van eenzijdige ongevallen, kwaliteit van het wegdek, verlichting et cetera. Daarnaast kan het instrument ook bijdragen aan de verkeersveiligheid bij gemengd verkeer, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van ‘grijze wegen’.

Ongeschikt
Het instrument is niet geschikt om de veiligheid van gemotoriseerd verkeer in kaart te brengen (inzittenden van de auto).


Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Geeft inzicht in de score op de verschillende kenmerken en daarmee een beeld van prioritering voor de aanpak van de fietsinfrastructuur.

Geschikt
Wegbeheerders beschikken lang niet altijd over informatie over de fietsinfrastructuur, en zeker niet gecombineerd. Juist de koppeling van de data maakt het een prima instrument om een eerste verdeling te maken in prioritering van de aanpak van de fietsinfrastructuur.
Het feit dat de data ook sec als GIS-data beschikbaar zijn, zodat ze ook met andere data kunnen worden gecombineerd, is ook een pluspunt.

Ongeschikt
Net als bij veel andere instrumenten gaat het om de betrouwbaarheid en acceptatie van de betreffende data. Het betreft daarom altijd een indicatie voor prioritering. Omdat het vaak gaat om een combinatie van kenmerken die de grootte van een risico bepalen, volgt er niet automatische een kant-en-klaar-maatregelenpakket.


Provincie Utrecht
We hebben het instrument toegepast voor het in beeld brengen van knelpunten op het regionaal fietsnetwerk van de provincie Utrecht (zowel gemeentelijke als provinciale fietsroutes), op het gebied van veiligheid, comfort et cetera.

Geschikt
Om een indicatie te krijgen van knelpunten.

Ongeschikt
Voor een volstrekt objectieve beoordeling van knelpunten. De input van het instrument wordt namelijk geleverd door heel veel verschillende personen van de Fietsersbond, die kunnen eenzelfde situatie verschillend beoordelen. Zo’n subjectief oordeel krijgt vervolgens een harde kwantitatieve waarde. Het onderling prioriteren of rangschikken van knelpunten kan voor zover bekend ook niet.


Benodigde data
- Hoofdfietsroute
- Wegdeksoort
- Wegdekkwaliteit
- Verkeershinder
- Lengteklasse
- Wegtype
- Verlichting
- Wegniveau
- Ongelijkvloers
- Navigatie
- Maximumsnelheid
- Strooiroute
- Breedteklasse
- Eén- of tweerichtingsfietspad
- Stijgingspercentage
- Hindernissen
- Paaltjes

Waar toegepast
Waar de SPI is toegepast, is te zien op de online risicokaart.

In beheer bij
Fietsersbond
 
Contact
Arjen Klinkenberg (Fietsersbond)
E: a.klinkenberg@fietsersbond.nl
T: +31 (0)30 291 81 22

Meer informatie
Routekaart Safety Performance Index Fiets
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven