VIND

VIND staat voor VeiligheidsINDicator. Het instrument is ontwikkeld door Rijkwaterstaat om te toetsen in hoeverre rijkswegen voldoen aan de huidige richtlijnen. Omdat VIND de focus legt op Rijkswegen, wordt het meetinstrument hier niet uitgebreid behandeld. Meer informatie is op te vragen bij Rijkswaterstaat.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Rijkswaterstaat
De VIND is een methode om te toetsen in hoeverre de rijkswegen voldoen aan de huidige richtlijnen. Een onvoldoende score leidt niet direct tot een verhoogd risico, maar een locatie-specifieke analyse is wel noodzakelijk.

Geschikt
Door het in kaart brengen van wegkenmerken en gedragingen van weggebruikers die een sterke causale relatie hebben met ongevallen en ernstige letsels, kunnen risico’s worden ge√Įdentificeerd die perspectief bieden op maatregelen.

Ongeschikt
Tal van andere wegkenmerken maken geen onderdeel uit van de VIND, omdat die zich beperkt tot de voor verkeersveiligheid belangrijkste factoren. Daarnaast is gekozen voor factoren die meetbaar zijn (en waarvan data beschikbaar zijn) en waarop concrete maatregelen kunnen worden genomen.

Rijkswaterstaat is zowel ontwerper als gebruiker van het instrument.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven