MOVIMAPS Snelheid

MOVIMAPS Snelheid (voorheen het SPI-kompas) is ontwikkeld door databureau Hastig. Het instrument geeft een gedetailleerd beeld van de gereden snelheid tot in de haarvaten van de verblijfsgebieden. Door de weergave op korte wegvakken (maximaal 50 meter) is er geen invloed van vertraging op kruispunten. Omdat data over verschillende maanden beschikbaar zijn, kan het instrument worden gebruikt om effecten van maatregelen te monitoren. Ook de ongevalsgegevens kunnen in één kaartbeeld worden gecombineerd met de snelheden.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Hastig
- MOVIMAPS Snelheid laat de gereden snelheid (V85 en Vgem) zien op wegvakken. Naast de V85 zijn ook alle 5-percentielen beschikbaar.
- Ook is het mogelijk om per wijk en per snelheidsregime inzicht te krijgen in het percentage automobilisten dat te hard rijdt.

Geschikt
- Het instrument geeft een beeld van snelheidsgedrag in een gebied met een hoog risico. 
- Je kunt er de effecten van snelheidsmaatregelen mee monitoren. 
- Het instrument is ook geschikt om klachten over te snel rijden in de wijk te toetsen.


Provincie Utrecht
Geeft inzicht in rijsnelheden door een spreiding in snelheden, gemiddelde snelheden, een V85 en overzicht waar rijsnelheden afwijken van het wenselijke beeld. Alles wordt uitgezet in klasse om het werkbaar en gebruiksvriendelijk te houden.

Geschikt
Voor lokale overheden die inzicht willen hebben in lokale of regionale snelheden. Het instrument helpt bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van klachten van omwonenden.

Ongeschikt
Omdat we werken met gemiddelden is het niet geschikt om te kijken naar 'de enkele hardrijder' in de nachtperiode. Het systeem geeft inzicht in het algemene snelheidsbeeld.


Benodigde data

- Ongevallen (BRON)
- Intensiteiten (tellingen, verkeersmodel)
- Snelheden (floating car data van verschillende leveranciers of van het NDW)

Waar toegepast

MOVIMAPS Snelheid is toegepast in Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Friesland en Gelderland met specifiek ingekochte data om de V85 over een langere periode (maand, jaar) te meten.

In beheer bij
Hastig

Contact
Richard van de Werken
E: R.vdwerken@hastig.nl
T: +31 (0)6 50 64 63 57

Meer informatie
Movimaps.eu

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven