VIA CROSS Snelheid

CROSS staat voor Clusters van Risico’s op basis van Ongevallen- en Snelheden Statistiek. Het systeem bestaat uit een interactieve kaart van het Nederlandse (hoofdwegen)netwerk waarop ieder traject een risicoscore krijgt op basis van actuele ongevallen- en snelheidsgegevens.
 
De uitkomsten van CROSS worden verwerkt in een zogeheten CROSS-kaart, die trajecten ordent in vier prioriteitsklassen (rood, oranje, geel en groen). Op basis daarvan kun je vervolgens bepalen welke trajecten prioriteit moeten krijgen om maatregelen te nemen. Ook wordt er een top-10 van meest onveilige trajecten en kruispunten gegeven, met detailkenmerken.
 
De snelheidsrisico’s worden bepaald aan de hand van actuele floating car data van geografisch data en kaartspecialist HERE. Het ongevalsrisico wordt berekend aan de hand van de STAR Database met politieregistraties.

CROSS wordt driejaarlijks geactualiseerd, gelijktijdig met de BLIQ-verkeersveiligheidsrapportages. De CROSS-kaart is openbaar te bekijken op www.bliq.report.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

VIA
- CROSS maakt onderscheid naar het hoofdwegennetwerk van verbindingswegen en gebieden (buurten en wijken). Speciaal hiervoor ontwikkelde VIA het ‘VIA Clustered Road Network’ (VCRN). VCRN selecteert voor het hele land de verbindingswegen op basis van functie, vormgeving en gebruik.
- CROSS is gekoppeld aan VIA Software Ongevallen voor detailanalyses.
- Het instrument geeft snelheidsdata voor het hele gebied. 

Geschikt voor
- Beleidsmedewerkers en raadsleden: de CROSS-resultaten geven de actuele top 10 van meest onveilige trajecten en kruispunten en laten zien welke trajecten prioriteit moeten krijgen om maatregelen te nemen.
- Politie: om handhavingslocaties te selecteren.
- Gemeenten: voor klachtenafhandeling en de meerjarenplanning voor infrastructuur.
- Adviesbureaus: CROSS is ook als shapefile te gebruiken en kan zo worden gecombineerd met andere data. 

Ongeschikt
- CROSS maakt onderscheid naar het hoofdwegennetwerk en gebieden (buurten en wijken). Het hoofdwegennetwerk is beschikbaar, de gebieden volgen in 2022. 
- CROSS werkt alleen met objectieve cijfers en is niet geschikt voor subjectieve veiligheid (het ervaren van veiligheid of gevaar).


Politie Oost-Brabant
- Het instrument geeft snelheidsdata voor het hele gebied. 
- Zicht op risico’s, globale snelheidsgegevens worden getoond en verwerkt tot de uiteindelijke risicoscore.

Geschikt
- VIA CROSS is een indicatiemiddel. Het is geschikt om vragen van de lokale politie en/of wegbeheerders te beantwoorden. 
- Geschikt voor de jaarlijkse gesprekken met de lokale politie en wegbeheerders over het bepalen van de radartrajecten waarop het team verkeer gaat handhaven. 
- Beschikt over de meest recente data. Daardoor geschikt om actuele problematiek te toetsen.

Ongeschikt
Om diepte-analyses per locatie te maken.


Gemeente Tilburg
CROSS biedt input bij het opstellen van ons verkeersveiligheidsbeleid en bij het bepalen van doelgroepen en aandachtslocaties.

Geschikt
Voor prioritering van gevaarlijke locaties, breder dan alleen vanuit ongevallen.

Ongeschikt
Voor detailanalyses. Het instrument is bedoeld voor een afweging op netwerkniveau.


Politie Oost-Nederland
- CROSS helpt om snel duidelijkheid te krijgen, op afstand. Ook bij klachten van mensen. 
- Het instrument geeft ook inzicht in wie de probleemeigenaar is: de wegbeheerder (fysiek) of handhaver (gedrag).

Geschikt
- Voor de beoordeling van de verkeersveiligheidstoestand van een weg. 
- De uitkomsten kunnen helpen om de wegbeheerder te overtuigen van de ernst van de situatie. Het biedt antwoord op de vraag of handhaving hiervoor de oplossing is.

Ongeschikt
Om per locatie (traject of kruispunt) detailmaatregelen te bepalen. Daarvoor is nader onderzoek en draagvlak nodig bij bewoners. 


Benodigde data
- Snelheid
- Ongevallendata

Waar toegepast
Beschikbaar voor heel Nederland, ervaring opgebouwd In de provincie Groningen en de gemeente Tilburg, bij Politie Oost-Nederland en Politie Oost-Brabant.

In beheer bij
VIA
 
Contact
E: info@via.nl
T: +31 (0)73 657 91 15

Meer informatie
Website VIA
Website CROSS
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven