MicroTraffic

MicroTraffic wordt toegepast om conflicten op een kruising in beeld te brengen en te analyseren. Het doel hierbij is om een gedetailleerd en proactief beeld te krijgen van mogelijke risico’s. In een conflictanalyse worden kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, afgezet tegen motorvoertuigen. Slimme camera’s herkennen de verschillende groepen weggebruikers en genereren getraceerde routes. Na verdere analyse worden conflicten geïdentificeerd en gerapporteerd (aantal, locatie en ontmoetingen en risicocategorie van kritiek tot laag). Aan de hand van deze resultaten kunnen verbetermaatregelen worden voorgesteld.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Mobycon
Dit instrument geeft de mogelijkheid om een analyse uit te voeren naar mogelijke (bijna) conflictsituaties op kruispunten.

Geschikt
Bij onveilige kruispunten, bijvoorbeeld kruispunten die zichtbaar zijn in de ongevallenstatistieken of waar sprake is van subjectieve onveiligheid. Over meerdere dagen worden de mogelijke (bijna) conflictsituaties op kruispunten in beeld gebracht. Hiermee kan de verkeersveiligheid op het kruispunt worden verbeterd.

Ongeschikt
Microtraffic is een aanvulling op bestaande instrumenten met ongevallendata, maar geen vervanging.


Provincie Fryslân
Het instrument leverde ons een analyse via een geautomatiseerd proces van de verkeersbewegingen gedurende een aantal dagen op twee kruispunten in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Geschikt
- Het instrument levert verkeerstellingen per vervoermiddel per windrichting.
- Het kan tevens de snelheidsprofielen per vervoermiddel per windrichting bepalen.
- Met het instrument kunnen conflictsituaties tussen vervoermiddelen per windrichting worden vastgelegd.
- Je kunt videobeelden bekijken en analyseren.
- Er kunnen risicoprofielen per vervoermiddel per windrichting worden bepaald.


Benodigde data
Videobeelden van 60 tot 168 uur.

Waar toegepast
- Provincie Fryslân
- Gemeente Zwolle
- Gemeente Den Haag
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Weesp
- Gemeente Vlissingen
- Gemeente Dordrecht
- Stad Brugge 
- Gemeente Koggenland
- Gemeente Rijswijk
In de VS en Canada is deze techniek vaker toegepast. 

In beheer bij
Mobycon
 
Contact
Rik van der Graaf
E: r.vandergraaf@mobycon.nl
T: +31 (0)6 33 30 56 55
 
Erik Wahle
E: e.wahle@mobycon.nl
T: telefoon: (06) 33305653

Meer informatie
Mobycon (website)
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven