SPV viewer

De SPV viewer is een online datavisualisatietool in een GIS-applicatie. Het instrument geeft informatie volgens de stappen uit het Stappenplan Risicoanalyse van het Kennisnetwerk SPV en biedt zo een duidelijke structuur voor data die nuttig zijn voor een risicoanalyse. De informatie wordt op gemeenteniveau getoond via verschillende kaartlagen die over elkaar heen gelegd kunnen worden. Veel informatie is tevens op wijk-, buurt- of zelfs wegniveau beschikbaar, zodat kan worden ingezoomd op specifieke aandachtsgebieden.
 
De SPV viewer kan open data combineren met gemeente-specifieke data. Doordat kaartlagen gecombineerd en gefilterd kunnen worden, vindt een selectie plaats van locaties met een verhoogd opgeteld risico.
 
De SPV viewer kan als zelfstandig instrument worden ingezet of in combinatie met de Verkeersveiligheidsmonitor. De Verkeersveiligheidsmonitor maakt risicothema’s inzichtelijk op gemeente-, regio- of provincieniveau. De SPV viewer verdiept deze risicothema’s en maakt een concretiseringsslag naar locaties of trajecten met een verhoogd risico op de kaart.


Ervaringen van de ontwerper

Royal HaskoningDHV
In de GIS-applicatie wordt informatie op gemeenteniveau getoond via verschillende kaartlagen die over elkaar heen gelegd kunnen worden. Veel informatie is tevens op wijk-, buurt- of wegniveau beschikbaar, zodat kan worden ingezoomd op aandachtsgebieden. Uit de verdieping op risicothema’s volgen concrete locaties/trajecten met een verhoogd risico en maatregelen om de risico’s te verlagen.

Geschikt
Voor het combineren van open data met gemeente-specifieke data en de SPV Viewer combineert en filtert kaartlagen. Hierdoor kan een selectie worden gemaakt van locaties met een verhoogd opgeteld risico.

Geen reactie van gebruikers

Benodigde data
De SPV viewer heeft zes verschillende tabbladen (overeenkomstig de stappen uit het Stappenplan Risicoanalyse van het Kennisnetwerk SPV):
  1. Bevolkingsopbouw en voertuigenpark in een grafiek en kaart
  2. Infrastructuur wegen en fietspaden in een grafiek en kaart
  3. Snelheidsovertredingen in een grafiek en kaart
  4. Alcohol en drugs in het verkeer in een grafiek en kaart
  5. Slachtoffers, ongevallen, en risicocijfers in een grafiek en kaart
Een combinatie van de informatie is mogelijk in verschillende lagen.

Waar toegepast
In de provincies Overijssel, Groningen en Flevoland, de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Hart van Brabant, en alle inliggende gemeenten.

In beheer bij
Royal HaskoningDHV
 
Contact
Niels Bosch
E: niels.bosch@rhdhv.com
 
Peter Morsink
E: peter.morsink@rhdhv.com
T: +31 (0)6 52 36 80 78
© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven