Verkeersveiligheidsvergelijker

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Gemeenten kunnen hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV, Fietsersbond en VVN
Gemeenten en provincies kunnen het aantal verkeersdoden, hun fietsinfrastructuur en het aantal meldingen van burgers over verkeersveiligheid vergelijken met gegevens van andere overheden.

Geschikt
Voor globale informatie per gemeente of provincie.

Ongeschikt
Voor detailinformatie per weg.

Benodigde data
- Aantal geregistreerde verkeersdoden, absoluut, per 100.000 inwoner en per 100 km weglengte
- Informatie over fietsinfrastructuur zoals fietspaden, geslotenverklaringen, staat van wegdek en verlichting
- Meldingen van burgers over verkeersveiligheid over te hard rijden en moeilijke oversteekplaatsen
- Aanwezigheid beleidsplan verkeersveiligheid

Waar toegepast
Vrij beschikbare informatie op de website.

In beheer bij
SWOV, Fietsersbond en VVN   
 
Contact
Charlotte Bax
E: charlotte.bax@swov.nl
T: +31(0)70-3173368

Meer informatie
verkeersveiligheidsvergelijker.nl
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven