Ouderen en Verkeersveiligheid

Bijeenkomst 11 december

Bijeenkomst duurt van 9:30 tot 16:00.
Locatie: Muntgebouw Utrecht

Aanmelden kan niet meer. De inschrijving is vol.
 

Programma

Voorlopig programma voor de SPV-bijeenkomst over Ouderen en Verkeersveiligheid op 11 december in het Muntgebouw, Leidseweg 90 Utrecht.
 
09:30 Inloop
10:00 Het Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030; Wim van Tilburg, Kennisnetwerk SPV, CROW
10:15 Hoe staat het met de verkeersveiligheid van ouderen? Ragnhild Davidse, Kennisnetwerk SPV, SWOV.
Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Welke risico-factoren zijn specifiek voor ouderen en hoe kan je daarmee rekening houden bij het maken van risico-analyses en de selectie van maatregelen?
10:40 Vanuit de oudere zelf bekeken.
Wat ervaren de ouderen zelf als verkeersdeelnemer. Mobiliteit en de kwaliteit van leven van de oudere. Wat leren diverse recente onderzoeken daarover?
11:00 Seniorproof Wegontwerp, Frans Heijnis CROW
Hoe houd je bij de inrichting van de infrastructuur rekening met de oudere verkeersdeelnemer en met verkeersdeelnemers met een beperking?
11:15 Pitches voor deelsessies
11:20  Koffiepauze
11:40 Deelsessies:
-    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger’?
-    Veilig rijden op scootmobiel; wat is daarvoor nodig?
-    Doortrappen; ervaringen van dit project over het stimuleren van fietsen door ouderen.
-    Samen stilstaan bij rijden; VVN en CBR bieden zelfscan voor senior automobilisten aan.
12:30 Lunch
13:15 Onderzoek onder professionals in zorg en welzijn over  veilige mobiliteit; Lisa Delmee, BeterOud /Vilans
13:35 De Rotterdamse Aanpak; Lara Weber, gemeente Rotterdam.
13:50 Pitches deelsessies
14:00  Deelsessies:
-    Regie op eigen mobiliteit. Nu en in de toekomst.
-    Het inrichten van een nieuwe woonwijk met meespraak van de Raad van Ouderen in Nijmegen
-    Wat kunnen private partijen bijdragen aan veilige mobiliteit van ouderen?
-    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger?  
14:40 Theepauze
15:00 Plenair gesprek over de rol die gemeenten hebben bij het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid van ouderen en mensen met een beperking.
15:30 Hoe kan de techniek helpen?
16:00 Afsluiting

Terug naar 'Bijeenkomsten'
Submenu openen

Ouderen en Verkeersveiligheid

No data found
© Copyright 2019 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven