Welke maatregelen komen in aanmerking?

Voor tranche 1 (2020-2021) kan een rijksbijdrage worden aangevraagd voor maatregelen van de ‘menukaart’. De menukaart is een lijst met maatregelen voor fietspaden en 30-, 50-, 60-, 80- en 100 km/uur-wegen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn.

Voor elke maatregel is een bandbreedte vastgesteld voor het bedrag waarover een rijksbijdrage is aan te vragen. De bandbreedtes zijn bepaald op basis van een Arcadis-onderzoek naar kostenkengetallen en gevalideerd bij medeoverheden. Download hieronder het rapport van Arcadis om de precieze kostenkengetallen en bandbreedtes in te zien.

Voor vragen ten aanzien van de regeling en de aanvraagprocedure kun je hier terecht.

Terug naar 'Impuls'
Submenu openen

Welke maatregelen komen in aanmerking?

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven