Bijeenkomsten archief

Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Volgende Laatste

...


Ben je geïnteresseerd in verkeersveiligheidsdata? Kom dan op 15 februari 2024 naar het provinciehuis van Utrecht voor het symposium van het
Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, de Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het Kennisnetwerk SPV.

Tijdens de bijeenkomst laten we zien hoever we zijn met de ontwikkeling van de nationale datahuishouding verkeersveiligheidsdata, als vervolg op het webinar van 4 april 2023. Ook kijken we naar de toekomst. We bespreken met elkaar wat nodig is om de datahuishouding levend te houden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 
De datahuishouding komt voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en ondersteunt primair het risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, maar we kijken vanuit een breder perspectief naar verkeersveiligheidsdata.
 

Programma

11:45 – 12:20        Inloop (inclusief lunch) en marktkraambezoek
12:20 – 12:50        Plenaire opening in de foyer
13:00 – 14:00       Workshops of marktkraambezoek
14:00 – 14:30       Pauze en marktkraambezoek
14:30 – 15:30        Workshops of marktkraambezoek
15:30 – 16:00        Plenaire afsluiting
16:00 – 17:00        Netwerkborrel en marktkraambezoek
   

Marktkramen

Om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is in Nederland met verkeersveiligheidsdata laten allerlei aanbieders hun producten zien in marktkramen. Bij het Kennisnetwerk SPV kun je een kijkje nemen in de SPI-monitor en bij NTM kun je je wegwijs laten maken in het register. Daarnaast zijn er veel commerciële aanbieders van data en tooling.
   

Acht workshops

 • Voertuigdata
Moderne auto’s produceren, verzamelen en delen steeds grotere hoeveelheden data. En dat biedt kansen voor beter en goedkoper wegbeheer. De afgelopen jaren hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) gewerkt aan de Road Monitor (RoMo). In dit dashboard worden grote hoeveelheden voertuigdata verwerkt tot bruikbare informatie voor wegbeheerders, zoals wegbeheer en gladheidsbestrijding, maar ook voor analyses rond verkeersveiligheid. NDW vertelt je graag meer over de mogelijkheden van het gebruik van voertuigdata.  
 
 • Welke data hebben NDW en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata?
De NDW en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata hebben al een hoop data beschikbaar die van belang zijn voor verkeersveiligheid. Welke data zijn dat, waar kun je ze vinden en hoe kun je ze gebruiken? De NDW en het NWB beantwoorden deze vragen tijdens deze workshop. Ook presenteren ze informatie over de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer die recent is toegevoegd.
 
 • Feedback-loops in je dataketen
Om de kwaliteit en het gebruik van je data te verbeteren, kun je gebruik maken van feedback-loops. De naam zegt het al: de gebruiker kan aan de leverancier van de data aangeven waar de kwaliteit beter kan, zodat de leverancier hiermee aan de slag kan. Op een aantal plekken wordt hier al gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld bij Safety Priority Services waarbij gewerkt wordt aan het zo goed mogelijk informeren van de weggebruiker over verkeersonveilige situaties. Hiervoor is een systeem ingericht met feedback-loops waarbij er elk kwartaal gesprekken plaatshebben tussen Rijkswaterstaat, NDW, NTM en serviceproviders. NDW en NTM vertellen je hier graag meer over. 
 
 • De SPI-monitor helpt bij risicogestuurd werken
De SPI-monitor is beschikbaar en wordt steeds meer gevuld. Het Kennisnetwerk SPV vertelt je hoe het dashboard je kan helpen bij risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Bekijk hier het filmpje over de werking van de SPI-monitor.
 
 • Fietsdata voor verkeersveiligheid
Verkeersveiligheidsdata gaan steeds meer ook over fietsdata en daar is al veel over bekend. Nog niet alles natuurlijk, daarom zijn NDW en NWB samen met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata steeds bezig om nieuwe data te verkrijgen. Daarnaast biedt Dexter al teldata en het NWB data over de fietsinfrastructuur. Maar hoe vertaal je die data naar de praktijk, wat komt er allemaal nog meer aan qua data en op welke manier wordt die ingewonnen? De Taskforce Verkeersveiligheidsdata legt het je uit tijdens deze workshop. 
 
 • Regionale initiatieven
Grote en kleine gemeenten, maar ook regio’s werken al volop met de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Deze workshop zet de wegbeheerder met zijn eigen risicogestuurde aanpak in de spotlight.
 
 • Governance na eindigen Taskforce Verkeersveiligheidsdata
Eind 2024 moet de datahuishouding voor verkeersveiligheidsdata klaar zijn. Dan volgen het beheer en de verdere ontwikkeling. Ook moet er een governance worden ingericht; een groep mensen die de kwaliteit van data(bronnen) en de toepasbaarheid ervan gaat beoordelen, en op zoek gaat naar nieuwe databronnen of nieuwe inwinmogelijkheden. De Taskforce, NTM en NDW wisselen daarover graag met je van gedachten in deze workshop.
 
 • Data in relatie tot veilige verkeersdeelnemers
Om de veiligheid van het verkeerssysteem te kunnen meten, is het belangrijk om te weten wat het aandeel is van ‘veilige verkeersdeelnemers’ in het verkeer. Om data te verkrijgen over deze risico-indicator is onder andere een vragenlijst ontwikkeld over de onderwerpen rijden onder invloed (alcohol, drugs en medicijnen), het gebruik van beveiligingsmiddelen (helm, gordel en kinderzitje) en aandacht op de weg (apparatuurgebruik en vermoeidheid). De uitkomsten kunnen als prestatie-indicator dienen, maar geven ook relevante informatie voor beleidsontwikkeling en -uitvoering, ook op provinciaal niveau. Dit vragenlijstonderzoek heeft eind 2023 plaatsgevonden en zal om de twee jaar worden herhaald. In deze workshop laat de Taskforce de eerste resultaten zien uit deze rijke databron en geeft inzicht in wat hier nog meer uit te halen valt. 
Het bestuurlijk netwerk Mobiliteit van de Vereniging van Gemeenten (VNG) houdt op woensdag 29...
Het bestuurlijk netwerk Mobiliteit van de Vereniging van Gemeenten (VNG) houdt op woensdag 29 november de online bijeenkomst ‘Verkeersveiligheid en risicogestuurd werken’, in samenwerking met het ministerie van IenW en het Kennisnetwerk SPV. De gemeentelijke bestuurders zullen met elkaar in gesprek gaan over wat ze nodig hebben om risicogestuurd te werken. 

In 2022 vielen 745 doden in het Nederlandse verkeer, 163 meer dan in 2021, waarvan het grootste gedeelte op gemeentelijke wegen (
SWOV). De VNG is een van de organisaties die het Startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) hebben ondertekend. Het doel van het SPV is om risico’s in het verkeer structureel terug te dringen, in plaats van maatregelen te treffen als ergens ongevallen hebben plaatsgevonden. In dat kader zijn gemeenten aan de slag gegaan met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s.
 
De bijeenkomst is met name bedoeld voor wethouders met mobiliteit in hun portefeuille en burgemeesters en gemeentesecretarissen met interesse in/affiniteit met mobiliteit. De deelnemers kunnen met elkaar kennis, voorbeelden en ervaringen uitwisselen op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitvoeringskracht van gemeenten.
 
De inschrijving verloopt via het aanmeldformulier van de VNG.
 
Meer informatie
Ontdek hoe je data optimaal kunt inzetten bij de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid...
Ontdek hoe je data optimaal kunt inzetten bij de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het Kennisnetwerk SPV houden op dinsdag 4 april een webinar over de rol van verkeersveiligheidsdata in de risicogestuurde aanpak.

Tijdens het webinar gaan we in op welke data er zijn en gaan komen, en hoe die data beschikbaar worden gemaakt voor de risicogestuurde aanpak. Op het programma staat ook de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid.
 
Ben je werkzaam bij een gemeente, provincie, vervoerregio, adviesbureau, of anderszins betrokken bij verkeersveiligheidsdata en ben je benieuwd naar het vinden, gebruiken en monitoren van die data? Meld je dan aan voor dit webinar.

 

Programma


15.00 – 15.30 uur
Opening en presentatie John Pommer (Taskforce Verkeersveiligheidsdata), Jan Maarten van den Berg (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata) en Eric de Kievit (Kennisnetwerk SPV) vanuit de studio 
 
15.30 – 16.00 uur
Break-out sessies
 • Wat is jouw (data)kwaliteit? – Marlous Hovestad (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata)
Wat doe je als je twijfelt aan de kwaliteit van een dataset dat via een publiek portaal beschikbaar is? In deze sessie komen vragen aan de orde als: welke data gebruik je, waar let je op bij het gebruik en wanneer zijn de data goed genoeg?
 
 • Risicogestuurd en datagedreven verkeersveiligheidsbeleid, hoe doe je dat?  – Letty Aarts (SWOV)
In deze sessie verkennen we de mogelijkheden en dilemma’s van het risicogestuurd werken en hoe de Landelijke monitor risico-indicatoren daarbij behulpzaam zal zijn.
 
 • Innovatie: samenwerking met de markt – Henk Schravemade (Taskforce Verkeersveiligheidsdata)
Henk presenteert in deze sessie de werkwijze van het innovatiespoor binnen de Taskforce Verkeersveiligheidsdata. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek op basis van stellingen en vragen.
  
 • De netwerkanalyse van de provincie Utrecht – Anco Verstraaten (Provincie Utrecht) en Emiel Soffers (Arcadis)
De provincie Utrecht committeert zich als wegbeheerder aan de Netwerkanalyse. De focus ligt daarbij op het verzamelen, analyseren en het monitoren van informatie over locaties (de infra), doelgroepen(gebruikers) en gedragingen.
 
 • Open spreekuur – Jan Maarten van den Berg (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata) en John Pommer (Taskforce Verkeersveiligheidsdata)

16.00 – 16.30 uur               
Terugkoppeling, vragen en discussie

16.30 uur
Afsluiting


Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Volgende Laatste
Submenu openen

Bijeenkomsten archief

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven