Ouderen en Verkeersveiligheid

Bijeenkomst 11 december

Bijeenkomst duurt van 9:30 tot 16:00.
Locatie: Muntgebouw Utrecht

Aanmelden kan niet meer. De inschrijving is vol.

Routebeschrijving naar de bijeenkomst.
 

Programma

Programma voor de SPV-bijeenkomst over Ouderen en Verkeersveiligheid op 11 december in het Muntgebouw, Leidseweg 90 Utrecht.
 
09:30 Inloop
10:00 Het Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030; (Wim van Tilburg Kennisnetwerk SPV, CROW)
10:15 Hoe staat het met de verkeersveiligheid van ouderen? (Ragnhild Davidse, Kennisnetwerk SPV, SWOV).
Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Welke risico-factoren zijn specifiek voor ouderen en hoe kan je daarmee rekening houden bij het maken van risico-analyses en de selectie van maatregelen?
10:40 Seniorproof Wegontwerp (Frans Heijnis, CROW)
Hoe houd je bij de inrichting van de infrastructuur rekening met de oudere verkeersdeelnemer en met verkeersdeelnemers met een beperking?
11:00 Vanuit de oudere zelf bekeken (Jochum Stienstra, Ferro Explore)
Wat ervaren de ouderen zelf als verkeersdeelnemer. Mobiliteit en de kwaliteit van leven van de oudere. Wat leren diverse recente onderzoeken daarover?
11:15 Pitches voor deelsessies
11:20  Koffiepauze
11:40 Deelsessies:
-    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger? (Paul Schepers, Kennisnetwerk SPV/SWOV).
-    Veilig rijden op scootmobiel; wat is daarvoor nodig? (Ragnhild Davidse, Kennisnetwerk SPV/SWOV)
-    Doortrappen; ervaringen van dit project over het stimuleren van fietsen door ouderen. (Kate de Jager en Wendy Engelberts, programma Doortrappen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
-    Samen stilstaan bij rijden, een zelfscan voor senior automobilisten. (Reinoud Nagele, RWS-WVL)
12:30 Lunch
13:15 Onderzoek onder professionals in zorg en welzijn over veilige mobiliteit. (Lisa Delmee, Tamara Bouwman, Jessica Michgelsen, BeterOud/Vilans)
13:35 De Rotterdamse Aanpak .(Lara Weber, gemeente Rotterdam).
13:50 Pitches deelsessies
14:00  Deelsessies:
-    Regie op eigen mobiliteit. Nu en in de toekomst. (Margot Blaauw ROF).
-    Het (her)inrichten van een nieuwe woonwijk, de kolpingbuurt in Nijmegen. (Angela Hinz, Buro Waalbrug)
-    Wat kunnen de ANWB bijdragen aan veilige mobiliteit van ouderen? (Marianne Dwarshuis, ANWB)
-    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger? (Paul Schepers, Kennisnetwerk SPV/SWOV) 
14:40 Theepauze
15:00 Plenair gesprek over de rol die gemeenten hebben bij het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid van ouderen en mensen met een beperking.
15:30 Hoe kan de techniek helpen? (Carola Engbers, psychologe en recent gepromoveerd op 'Hoe kan techniek bijdragen aan comfortabel en veilig fietsen door ouderen')
16:00 Afsluiting

Terug naar 'Bijeenkomsten archief'
Submenu openen

Ouderen en Verkeersveiligheid

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven