Regiobijeenkomst Drenthe

De bijeenkomst vindt plaats op 18 september 2019.

Zo’n dertig mensen van gemeenten, provincie en andere partijen als Cumela, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio waren er 18 september aanwezig tijdens de regiobijeenkomst Drenthe.
 
Presentatie 1 CROW - Wilma Slinger
De kernelementen van het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030, de 9 beleidsthema’s en

 de risico’s voor verkeersveiligheid werden door Wilma toegelicht.
 
Presentatie 2: SWOV - Rik Oppedijk
Op weg naar 0 dodelijke slachtoffers door risico gestuurd
werken en het gebruik van Safety Performance Indicators,

gepresenteerd door Rik Oppedijk van de SWOV.
 
Presentatie 3:  SWOV -  Rob Eenink
Rob Eenink presenteerde de vergelijkende verkeersveiligheidsanalyse Noordelijke provincies volgens de systematiek van de verkeersveiligheidspiramide, op basis van beschikbaar gestelde gegevens(kwalitatief).  
 
Presentatie 3: RHDHV/Hastig Peter Morsink & Richard vd Werken
SPV en de verkeersveiligheidsmonitor. Een presentatie door Peter en Richard over het monitoringssysteem en de risicokaarten voor gemeenten in Drenthe: de eerste stappen risico gestuurd werken in beleid & praktijk. 



Thema’s SPV Drenthe
Na deze interessante en nuttige presentaties zijn we iets meer de inhoud in gedoken. Alle aanwezigen kregen drie stickers die zij konden verdelen over de 9 thema’s SPV. Welk thema vinden zij het belangrijkst en willen ze op inzetten de komende 4 jaren? De vier thema’s die naar voren kwamen zijn: veilige infrastructuur, kwetsbare verkeersdeelnemers, snelheid in het verkeer en afleiding in het verkeer. Deze thema’s komen overeen met de uitkomsten van de onderzoeken(presentaties). Per thema zijn we kort ingegaan op de knelpunten en ambities, waarmee we de komende periode uitgebreider mee aan de slag gaan.

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven