Regiobijeenkomst Gelderland

De bijeenkomst vond plaats op 8 oktober 2019.


Op dinsdag 8 oktober waren zo’n 75 mensen in Arnhem bij elkaar uit de zes Gelderse regio’s, de provincie, het ROV Oost-Nederland en de politie. De opkomst en betrokkenheid was groot.
Bij aanvang van de bijeenkomst werd iedereen welkom geheten door Martine Jongman, programmamanager Mobiliteit van de provincie Gelderland. Annemieke van de Weerd (IPO regisseur verkeersveiligheid) gaf als dagvoorzitter de aftrap en startte met het introductiefilmpje over het Kennisplatform SPV. Wilma Slinger (CROW) en Gert Jan Wijlhuizen (SWOV) gaven vervolgens in hun presentaties respectievelijk de rol van het Kennisnetwerk en het risicogestuurde werken prijs. Ter voorbereiding op de deelsessies gaven Peter Morsink (RHDHV) en Richard van de Werken (Hastig) inzicht in hun in opdracht van de provincie uitgevoerde risicoanalyse, respectievelijk “Verkeersveilgheidscompas” en “de Verkeersveiligheidspiramide”.

 

 
 
Eerder waren er al zes regionale bijeenkomsten geweest waar de gemeenten terugkoppeling ontvingen over de resultaten van eerder uitgevoerde risicoanalyse. In deze bijeenkomst werd de focus gelegd op het regionale beeld, de vervolgstappen. Dit omvatte de volgende elementen:
  • Een inleiding vanuit het Kennisnetwerk SPV over de rol en producten die zij kan bieden én over het hoe en wat van risicogestuurd werken.
  • Een terugkoppeling op hoofdlijnen op de resultaten uit het eerdere data-onderzoek.
  • Het ‘regionale’ beeld presenteren en een discussie voeren in deelsessies over de volgende vier vragen:
  1. Wat maken de genoemde risicothema’ s los?
  2. Geeft dit een herkenbaar beeld? Zijn het de goede thema’s? Missen we onderdelen?
  3. Kan deze informatie ons helpen in het maken van keuzes? Waarmee moeten we aan de slag?
  4. Wat kan je zelf bieden, wat verwacht je van anderen? Wat heb je nodig?

 
In de deelsessies kwam naar voren dat niet alles werd herkend. Risicogestuurd werken is aan de ene kant iets dat men voor het gevoel al deels doet (Duurzaam Veilig bijvoorbeeld), en aan de andere kant is het gebruik en benutten van meer en andere databronnen voor je analyse van waar je prioriteit moet leggen relatief nieuw. Er werd ook gevraagd naar  duiding van de cijfers. Hoe komen deze tot stand? Welke cijfers hebben we wel en niet? Het belang van de bestuurder meekrijgen kwam tenslotte ook meermaals aan bod. Deze reageert toch primair op ongevallen en incidenten. Structureel zaken aanpakken waar nog niets is gebeurd en waar het gevaar niet van wordt ingezien, is lastig.
 
In de plenaire terugkoppeling lichtte Annemiek de Weerd namens IPO het landelijke vervolg toe.
De provincie gaf aan dat zij terugkomt, waarschijnlijk per regio, met vervolgstappen in deze gezamenlijke zoektocht. De provincie wil bepaalde zaken zeker oppakken, zoals het zorgdragen voor goede data en het voeren van de regie bij het opstellen van een Gelders uitvoeringsprogramma, zodat medio 2020 acties zijn geformuleerd waar eenieder mee aan de slag kan.

 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven