Regiobijeenkomst Limburg


Het ROVL heeft samen met de Limburgse gemeenten, ANWB, VVN, politie en OM op 30 oktober in de Oranjerie in Roermond gesproken over de verkeersveiligheidsthema’s die voor Limburg van belang zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de risicogestuurde aanpak vanuit het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Per regio vonden er brainstormsessies plaats om op basis van risico’s te bekijken welke verkeersveiligheidsthema’s belangrijk zijn voor de komende jaren.

Ook werden de deelnemers geïnformeerd over de doorontwikkeling van het verkeerseducatiebeleid voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Na evaluatie met gemeenten en scholen in Limburg zijn
de eerste voorstellen voor het nieuwe beleid ambtelijk gepresenteerd en is gebrainstormd over de uitwerking hiervan.

Afgesproken is dat betrokken partijen de komende tijd verder aan de slag gaan met de uitwerking van de verkeersveiligheidsthema’s en het verkeerseducatiebeleid.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven