Regiobijeenkomst Utrecht

Op donderdag 20 juni was de jaarbeurs in Utrecht het terrein voor de regiobijeenkomst van de provincie Utrecht.

De urgentie van een verbeterde verkeersveiligheid werd ook door de aanwezigen gevoeld, getuige de goede opkomst (ruim 60 personen). Jasper Hoogeland, (domeinmanager Mobilteit en dagvoorzitter) en gedeputeerde Arne Schaddelee openden de bijeenkomst en heetten de aanwezigen welkom: dit waren diverse wethouders, gemeenteambtenaren, (ambtelijk) vertegenwoordigers van het IPO, Parket Centrale Verwerking Openbaar Mnisterie (CVOM), politie, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Rivierenland, U10, SWOV en CROW.
 
De deelnemers luisterden vervolgens naar bijdrages van niet alleen CROW en SWOV maar ook van Suzanne Nijman van VeiligheidNL die voor de stad en de provincie Utrecht een analyse had gemaakt van regionale ambulancedata. Deze data geeft meer informatie dan de standaard ongevalsregistratie zoals over de aanloop naar het ongeval. De stad en de provincie Utrecht werken samen om een nieuwe visie te ontwikkelen op het gebruik van verkeersveiligheidsdata en dit project is daar een uitwerking van.
De risicogestuurde aanpak die het SPV voorstaat gaat is preventief maar dat wil niet zeggen dat je ongevalsdata niet moet gebruiken.
 
In twee sessies werd vervolgens gediscussieerd over waar veiligheidsrisico’s worden ervaren en op welke risico’s gemeenten willen gaan sturen als het gaat om gedrag en om infrastructuur.

Wat opviel bij de sessies over gedrag dat deelnemers goed in staat waren om risico’s te benoemen. Het is echter nog niet zo simpel om die risico’s dan ook te meten, laat staan om er data over beschikbaar te hebben als gemeente. Snelheidsdata was wel een item waar meerdere gemeenten mee bezig zijn maar vaak niet structureel. Gemeente Rhenen probeert bijvoorbeeld wel eens in de paar jaar te monitoren. Het monitoren van afleiding, lichtvoering e.d. ziet men toch meer als een landelijke taak.
 


In de groep infrastructuur bleek dat infrastructuur en gedrag moeilijk te scheiden zijn. De weg leidt namelijk tot een bepaald gedrag van weggebruikers en daarmee onveiligheid. De belangrijkste thema’s bij discussiegroepen infrastructuur waren de weginrichting (categorisering), snelheid (werkelijke en snelheidslimiet) en de toename in kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. De toename van fietsers op de weg is een goede ontwikkeling, maar tevens een bedreiging vanwege het ontstaan van drukke fietspaden en vanwege het mengen van diverse verkeersdeelnemers.
 

Vervolg

Na de zomer organiseert de provincie nog een extra bijeenkomst voor de gemeenteambtenaren waarbij de risico’s verder worden ingevuld. In het najaar is er een vervolgbijeenkomst om samen met de gemeenten prioriteiten te stellen voor het gezamenlijke regioplan. Het doel is om voor het eind van dit jaar tot een overzicht te komen van de regio-specifieke ontwikkelingen, de veiligheid van infrastructuur, educatieve programma’s en verkeershandhaving.

 

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven