Regiobijeenkomst Zeeland

Onder leiding van het kennisnetwerk SPV gingen medewerkers van de Zeeuwse wegbeheerders en de maatschappelijke partners op 4 jul jl. samen in gesprek over de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Onder leiding van het kennisnetwerk SPV gingen medewerkers van de Zeeuwse wegbeheerders en de maatschappelijke partners op 4 jul jl. samen in gesprek over de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Eerder hadden ze gezamenlijk drie bijeenkomsten om tot een plan van aanpak te komen voor de implementatie van het SPV. Dit plan van aanpak werd eerder die ochtend bestuurlijk vastgesteld. De eerste stap in de aanpak is het komen tot een prioritering. In het SPV zijn negen thema’s benoemd. Het ene thema is voor Zeeland al relevanter dan het andere. Omdat niet alle negen thema’s te gelijk kunnen worden aangepakt, moet er onderling worden bepaalt waar in Zeeland de prioriteiten liggen.

Tijdens de interactieve en goed gezochte bijeenkomst zijn alle negen thema’s besproken. Wat is de relevantie van het thema in relatie tot de Zeeuwse situatie, wat is de onderlinge samenhang in Zeeland, wat deden we in het verleden ten aanzien van deze thema’s, hoe dragen technologische ontwikkelingen bij aan de aanpak van het thema en wat hebben we nodig om Zeeland verkeersveiliger te maken? Dit soort vragen passeerden de revue.

Er bleek tijdens de bijeenkomst veel overeenstemming te zijn over wat er in Zeeland speelt er welke thema’s er dus prioriteit moeten krijgen. De resultaten worden door de secretaris van het ROVZ verwoord tot een bestuurlijk voorstel over de prioriteitstelling in Zeeland. Een besluit daarop wordt de input voor de medio 2020 op te leveren uitvoeringsagenda.

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven