Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Locatie: Madurodam te Den Haag van 9.30 – 15.00 uur.

Op donderdag 19 september was de Zuid-Hollandse bijeenkomst SPV in Madurodam. De organisatie lag in handen van provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De opkomst was goed met vertegenwoordigers van gemeenten, rpv’s, waterschappen, politie, OM, CVOM en belangenorganisaties ANWB, VVN en Fietsersbond.
Peter Meij, regionaal ambassadeur “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” opende de bijeenkomst. Uiteraard sprak hij de noodzaak voor meer inzet op verkeersveiligheid, omdat er in Zuid-Holland per dag 15 slachtoffers in het verkeer valle. Deze inzet moet komen vanuit de 3 E’s, education, engineering en enforcement. En hij gaf ook een voorbeeld vanuit zijn eigen ervaring mee, hoe door inzicht te krijgen van de verkeersbeleving van 10-jarigen de infrastructuur aangepast kan worden. Ofwel het risico-gestuurd werken. Ruth Clabbers haakte daarop in dat de risicoanalyse een continu proces is, dat regelmatig moet worden herhaald. En dat er vooral moet worden geleerd van de stappen en processen die nu worden doorlopen.

bijeenkomst
 
Dagvoorzitter Peter van der Knaap gaf vervolgens het woord aan Wim van Tilburg (CROW), Gert Jan Wijlhuizen (SWOV) en Trude Rietveld (Noord-Brabant). In een pitch gaven zij aan waarover hun deelsessie zou gaan. In de deelsessie “Duurzaam Veilig en de risico-gestuurde aanpak van het SPV” werd o.a. geconstateerd dat DV (Duurzaam Veilig) absoluut de basis is. In de praktijk is het echter een constante afwegingen tussen stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening en het krijgen van prioriteit voor de verkeersveiligheid uitgangspunt. Het DV inrichten lijkt niet altijd tot het gewenst verkeersgedrag te leiden, waarschijnlijk omdat de weggebruikers te maken heeft met veel prikkels en ook verkeerskennis ontbreekt.
 
Bij de deelsessie “Risico gestuurde aanpak en de praktijd van alledag” werd o.a. gesproken over de definitie van deze aanpak en het meenemen van de beleving van verkeersonveiligheid. Aandachtspunt is ook het zorgdragen van gelijk kennisniveau, ook binnen de politiek, zodat de aanpak kan worden ingebed in het beleid en de beschikbaarheid van data.
De provincie Brabant gaf de aanwezigen mee dat er al veel kennis en data beschikbaar is en het slim combineren van bestaande informatie. Het gezamenlijk plan kwam mede tot stand via de governance tussen provincie, gemeenten, politie, OM, RWS.
 
Na de lunch waren er 2 deelsessie voor de Provincie Zuid-Holland en MRDH, waarin zij specifiek voor hun gebied ingingen op het reeds doorlopen proces en de vervolgstappen. Die worden gezet in voorbereiding op het bestuurlijke overleg met de minister in december.

De dag werd samengevat door Peter van der Knaap met een beknopte wrap-up van de dag. Er blijkt o.a. behoefte om vanuit centraal niveau uitspraken te doen over de homogeniteit van vervoerstypen en plaats daarvan in de infrastructuur, ook het terugbrengen van normbesef en daarmee inzet op verbeteren verkeersgedrag is een gedeelde zorg. En voorts kunnen de aanwezigen ook gewoon aan de slag door de inzet op de no-regrets maatregelen en Duurzaam Veilig (3) als leidraad blijven gebruiken voor de inrichting.   

Annette ter Kuile, namens gedeputeerde Floor Vermeulen, sloot de dag af. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat de aanwezigen steeds meer gevoel krijgen en invulling weten te geven aan het risico-gestuurd werken. De eerste contouren van de risico’s binnen de regio’s worden duidelijker en daarnaast is er nog zeker werk aan de winkel om vanuit de analyse te komen tot geprioriteerde risico’s.         

Terug naar 'Bijeenkomsten archief'
Submenu openen

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven