CycleRAP

CycleRAP is een wereldwijd toepasbaar en op wetenschappelijk bewijs gebaseerd model dat methoden biedt om de veiligheid van fietsinfrastructuur te evalueren. Het is ontworpen om risico’s te beoordelen, ongeacht het type faciliteit (op of naast de weg) en voor alle soorten ongevallen met betrekking tot fietsers en lichte mobiliteitsvoertuigen.
 
CycleRAP biedt één enkele risicoscore voor fietsongevallen op alle typen wegen en fietspaden. Dit maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen en een maatregelen- en investeringsplan te maken om de fietsveiligheid te verbeteren.
 
Het CycleRAP-model richt zich op de volgende conflicten:
 • Conflicten met voertuigen
 • Conflicten tussen fietsen en/of lichte mobiliteitsvoertuigen
 • Conflicten met voetgangers
 • Enkelzijdige ongevallen
 Het model beoordeelt kenmerken die de waarschijnlijkheid en ernst van een ongeval beïnvloeden. CycleRAP evalueert drie hoofdcomponenten: (1) hoe een ongeval kan worden geïnitieerd, (2) factoren die de kans op een ongeval vergroten, en (3) de omstandigheden die bepalen hoe ernstig het ongeval zal zijn.
 
CycleRAP maakt gebruik van informatie over de weginrichting en het gebruik van de weg. De data over de weginrichting wordt normaal gesproken verzameld op basis van beelden, maar het gebruik van reeds aanwezige data is ook een optie. Het model heeft de volgende data nodig:
 • Wegkenmerken: 
  • Faciliteitskenmerken: zoals het type faciliteit, de breedte van de faciliteit, en obstakels op de faciliteit.
  • Faciliteitscontext: zoals nabijgelegen wegen, parkeerplaatsen en stoepen, hellingsgraad en straatverlichting.
  • Kruisende stromen: zoals voetgangers-overssteekplaatsen, kruisingen en het aantal rijstroken van aangrenzende wegen.
 • Snelheids- en volumekenmerken: Deze 9 attributen omvatten onder andere de piekvoetgangersstroom, gemiddelde snelheid van fietsen/lichte voertuigen, en de snelheidslimiet van de weg.
 CycleRAP is ontwikkeld door SWOV in opdracht van de ANWB en maakt deel uit van het internationale Road Assessment Programme (iRAP). Voor meer details: www.cyclerap.net
 
Ervaringen van ontwerpers en gebruikers
 
Zie voor internationale resultaten https://irap.org/cyclerap/ onder Casestudy.

Benodigde data
- (Beelden)
- Wegkenmerken
- Snelheid gemotoriseerd verkeer
- Intensiteiten 

Waar toegepast?
Op diverse plekken in Nederland en in het buitenland. Voor details zie de kaart op www.cycelrap.net
 
In beheer bij
iRAP

Contact:
Monica Olyslagers
Global Innovation Manager and Cities Specialist
Monica.Olyslagers@irap.org
 
Roxy Tacq 
Lid CycleRAP adviesgroep 
E: roxytacq@icloud.com

Meer informatie

www.cyclerap.net

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven