Aanrijtijdenkaart Ambulances

De Aanrijtijdenkaart Ambulances laat zien welke gebieden in Nederland niet te bereiken zijn binnen 15 minuten van de ambulancepost. Dat betreft zowel gebieden met bebouwing als gebieden die ontoegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer (Veluwe, Friese Meren, Duingebied et cetera). De analyse is uitgevoerd op basis van de aanrijtijden van de ambulances vanaf de ambulancepost en is uitgesplitst naar 15 minuten reistijd zonder verkeer en 15 minuten reistijd mét verkeer in de ochtendspits.
 
De kaart is ontwikkeld door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn geen gebruikerservaringen beschikbaar.


Ervaringen van de ontwerper

Geodienst RU Groningen
Het instrument geeft inzicht in de dekkingsgraad van ambulanceposten.

Geschikt
Voor het evalueren van de dekkingsgraad en het gebruik bij plannen van nieuwe of verplaatsen van huidige posten.

Ongeschikt
Voor analyses op individueel niveau. Er is geen rekening gehouden met externe standplaatsen van ambulances en er is uitgegaan van de maximumsnelheid van 120 of 130 km/uur. Daarnaast is een inmiddels verouderd wegennetwerk gebruikt en is wellicht op een aantal plekken ook de locatie van de ambulanceposten veranderd.


Benodigde data
Voor de kaart zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- CBS Vierkantstatistiek 500m (2014)
- ESRI Service Areas op basis van historische verkeersdata van HERE.
- Ambulanceposten van het RIVM (actualiteit januari 2017)
- Achtergrond kaart PDOK (Kadaster)

Waar toegepast
De kaart geeft een overzicht van heel Nederland met ambulancedata uit 2017.

In beheer bij
Geodienst RU Groningen

Contact
E: geodienst@rug.nl

Meer informatie
Aanrijtijdenkaart Ambulances
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven