Verkeersveiligheidsmodel met machine learning

Machine learning is gericht op de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers zelf kunnen leren. Met machine learning kun je ook voorspelmodellen voor ongevallen maken. Zo’n model is onlangs toegepast in de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de provincie Utrecht.
 
Het model wordt gevoed met data van geregistreerde ongevallen en infrafactoren. Daarmee genereert het risicoscores per wegvak/kruispunt en what-if-analyses om risico’s in te schatten en maatregelen ter voorkoming van ongevallen te bepalen.


Ervaringen van ontwerper en gebruiker

DOK Data
Advies aan verkeerskundigen welke wegvakken en kruispunten risicovolle locaties zijn en hoe de verkeersveiligheid proactief te verhogen. Dit helpt bij het opstellen van uitvoeringsagenda's.

Geschikt
voor het opstellen van proactief risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. De dashboard-app geeft verkeerskundigen de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier wegvakken en kruispunten weer te geven met
1) hoge risicoscores
2) veel verkeersongevallen en/of
3) veel subjectieve meldingen van burgers.
De dashboard-app geeft ook voor elk wegvak/kruispunt een lokale adviesrichting welke risico-indicatoren correleren met verkeersongevallen.

Ongeschikt
Het model is niet geschikt voor geautomatiseerde besluitvorming. Het verkeersveiligheidsmodel adviseert verkeerskundigen welke wegeigenschappen correleren met verkeersongevallen, maar het is en blijft aan de verkeerskundige als expert zelf om dit advies om te zetten in eventuele actie of aanpassingen aan wegen en kruispunten.


Gemeente Den Haag

Geschikt
Om inzicht te krijgen in ongevalsrisico op het netwerk van de hele stad.

Ongeschikt
Om te raadplegen door een leek en conclusies te trekken.


Benodigde data
- Data over wegvakken en kruispunten
- Data over ongevallen (zoals locatie, coördinaten en straatnaam)
- Wegvakken en kruispunten
- Voor het model zijn meer dan 250 variabelen per ongeval/wegvak/kruispunt nodig

Waar toegepast
Het verkeersveiligheidsmodel is toegepast in de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de provincie Utrecht.

In beheer bij
DOK Data
 
Contact
Arjan Knol
E: arjan.knol@dokdata.nl

Meer informatie
Verkeersveiligheidsmodel gemeente Rotterdam
Terug naar 'Overige meetinstrumenten'
Submenu openen

Verkeersveiligheidsmodel met machine learning

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven