Activiteiten van het Kennisnetwerk SPV in 2022

Het Kennisnetwerk SPV besteedt in het nieuwe jaar aandacht aan de bestuurders in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Verder staan in het activiteitenprogramma 2022: trainingen, SPI-definities, monitors en diverse publicaties. Uiteraard blijven we beschikbaar voor gevraagd en ongevraagd advies.


Infographic voor politiek en bestuurders
Onder wethouders is het gedachtegoed van het SPV nog niet echt geland, blijkt uit onderzoek van het Kennisnetwerk en de VNG. Daarom brengt het Kennisnetwerk een aantrekkelijk vormgegeven factsheet of infographic uit, met daarin de belangrijkste zaken over verkeersveiligheid samengevat voor bestuurders, met nadruk op de risicogestuurde aanpak.
 
Training
Gebruik stappenplannen risicoanalyse en/of uitvoeringsprogramma
In 2019 hebben we goede ervaringen opgedaan met het aanbieden van een training voor het maken van risicoanalyse. Momenteel werken we ideeën uit om de aandacht te richten op de uitvoeringsprogramma’s. Die zijn ook van belang voor de aanvraag van subsidie in het kader van de Investeringsimpuls.
 
Training
Gebruik risico-indicatoren veilige snelheid, veilige wegen en veilige fietspaden
Het Kennisnetwerk heeft inmiddels de uitgewerkte definitie voor vier risico-indicatoren opgeleverd. De Taskforce Verkeersveiligheidsdata voorziet deze indicatoren van data. In 2022 komt een eerste dashboard rond deze indicatoren beschikbaar. We helpen de doelgroep bij het gebruik van de definities en het stellen van doelen daarbij.
 
Definities Risico-indicatoren
In navolging van de activiteiten in 2020 en 2021, en op verzoek van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata formuleren we definities voor twee risico-indicatoren:
• Veilige voertuigen
• Hoogwaardige traumazorg
Daarnaast zorgen we voor een uitbreiding van de definities Veilige wegen en Veilige verkeersdeelnemers op het aspect kruispunten.
 
Dashboard decentrale monitor risico-indicatoren
In lijn met de activiteiten in 2021, gaan we verder met het ontwikkelen van een dashboard voor de decentrale monitor van risico-indicatoren. We doen dat in nauwe samenwerking met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata, RWS/NDW, NTM en de decentrale overheden. De totstandkoming van het dashboard is wel afhankelijk van het aanleveren van data door RWS en NDW.
 
Kwaliteitskader risicogestuurde dashboards en instrumenten
Zijn er algemene kwaliteitseisen waar dashboards en meetinstrumenten aan getoetst kunnen worden? Het Kennisnetwerk ontvangt regelmatig soortgelijke vragen van decentrale overheden en ontwikkelt daarom een kwaliteitskader dat gemeenten en provincies kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met marktaanbieders.
 
Ondersteunende publicaties voor decentrale overheden
In 2022 voeren we een update uit van enkele bestaande en regelmatig geraadpleegde publicaties die in 2019 tot stand kwamen. Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en nieuwe databronnen meegenomen, zodat decentrale overheden gebruik kunnen maken van de laatste stand van de kennis over risicogestuurd werken. Het betreft de volgende vier producten:
• Stappenplan risicoanalyse
• Stappenplan uitvoeringsprogramma
• Factsheet databronnen
• Lijst meetinstrumenten
 
Subjectieve verkeersveiligheid in de risicogestuurde aanpak
Veel gemeenten vragen zich af hoe zij klachten van burgers over verkeersveiligheid kunnen meenemen in hun toekomstige verkeersveiligheidsbeleid. Het Kennisnetwerk ontwikkelt daarom een factsheet over de vraag hoe subjectieve verkeersveiligheid past in de risicogestuurde aanpak en hoe subjectieve verkeersveiligheid het beste kan worden gemeten.

Monitoring Startakkoord
Het Kennisnetwerk SPV blijft het Startakkoord monitoren. We volgen het aantal gemeenten, regio’s en provincies met risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s en de inhoud hiervan.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Activiteiten van het Kennisnetwerk SPV in 2022

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven