Consulenten VVN zien wel wat in landelijk dashboard

De consulenten van Veilig Verkeer Nederland (VVN) krijgen graag toegang tot de Landelijke Monitor Risico-indicatoren die komend voorjaar wordt gelanceerd. Dat werd duidelijk tijdens een sessie van het Kennisnetwerk SPV bij VVN op 10 november in Amersfoort.

De consulenten werden op 10 november onder meer door het Kennisnetwerk SPV bijgepraat over allerlei actuele onderwerpen, zoals GOW30, dijkwegen, landbouwverkeer en uitkomsten van werkgroepen. Als consulent helpen zij burgers en lokale overheden met adviezen over de weginrichting.

VVN is een belangrijke partner van het Kennisnetwerk SPV. Zo organiseren we op 13 december samen een webinar over subjectieve verkeersveiligheid. VVN is actief op dat vlak, onder andere met een actief Participatiepunt dat mensen oproept een onveilige verkeerssituatie in hun buurt te melden.

Een aantal verkeerskundige consulenten van VVN, zogenaamde beleidsadviesconsulenten (BAC’s), hebben regelmatig contact met lokale overheden. Het Kennisnetwerk SPV hoort graag welke behoeften daar spelen. BAC's leveren sporadisch ook een bijdrage aan risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s. Bij voorkeur schakelen gemeenten hier adviesbureaus voor in.

Landelijke ontwikkelingen

Eric de Kievit sprak namens het Kennisnetwerk SPV over de landelijke ontwikkelingen, zoals de investeringsimpuls, ‘vernieuwende maatregelen’, inzet van het expertteam (verlengd tot 1 maart 2023) en lancering van de Landelijke Monitor Risico-indicatoren in het voorjaar van 2023. Verder ging zijn presentatie over de actualisatie van de stappenplannen voor risicoanalyse en uitvoeringsprogramma, en oplevering van de laatste twee risico-indicatoren: Veilige voertuigen en Hoogwaardige traumazorg.

Na afloop zijn praktijkervaringen uitgewisseld. Belangrijke signalen: de rol van data in dashboards roept meer vragen op dan ze beantwoordt. De consulenten zouden graag toegang krijgen tot het landelijke dashboard. Het Kennisnetwerk gaat in 2023 alle provincies en regio’s langs met het dashboard en specifieke thema’s. Bekeken wordt of het handig is als consulenten aanschuiven bij deze sessies.

Tot slot is de afspraak gemaakt om de kennisuitwisseling met VVN periodiek voort te zetten.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Consulenten VVN zien wel wat in landelijk dashboard

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven