Taskforce Verkeersveiligheidsdata werkt aan verbeterpunten

De partijen die betrokkenen zijn bij de Taskforce Verkeersveiligheidsdata zijn tevreden over de vorderingen tot nu toe. Dat geven zij aan in een enquête, een jaar na oprichting van de taskforce.


De stakeholders zijn ingenomen met de programmatische aanpak, de inhoud van het programma, de wijze waarop marktpartijen worden betrokken en de invulling van het opdrachtgeverschap. 
 

Verbeterpunten

Als verbeterpunten noemen de stakeholders de samenstelling van de taskforce en de communicatie. Het gaat dan met name om de betrokkenheid van de (kleinere) gemeenten en de communicatie naar provincies en gemeenten. De taskforce gaat nu voor gemeenten een bijpraatsessie organiseren, om van daaruit te bekijken hoe de betrokkenheid kan worden gewaarborgd. En het IPO is toegetreden tot de taskforce om de verbinding met de provincies te verstevigen.
 
De taskforce is in het leven geroepen om een datahuishouding te realiseren die de overheden kunnen gebruiken voor hun risicogestuurde verkeersveiligheidsbeleid. Het Kennisnetwerk SPV maakt de definities van de risico-indicatoren, de taskforce vertaalt ze naar data. Deze data worden beschikbaar gemaakt via de datahuishouding en het Kennisnetwerk gaat de data gebruiken in een dashboard dat nog in ontwikkeling is.
 

Meer weten? 

Neem contact op met de voorzitter van de Taskforce Verkeerveiligheidsdata John Pommer (john.pommer@crow.nl).

Terug naar '2022'
Submenu openen

Taskforce Verkeersveiligheidsdata werkt aan verbeterpunten

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven