Factsheet Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeersdeelnemers kunnen zich om verschillende redenen onveilig voelen in verkeerssituaties, ook als die situaties niet per se onveilig zijn. Een gevoel van onveiligheid kan dus haaks staan op objectievere gegevens zoals ongevalsdata en voldoen aan de ontwerprichtlijnen. In die gevallen spreken we van ‘subjectieve verkeers(on)veiligheid’.


In de factsheet 'Subjectieve verkeersveiligheid' van het kennisnetwerk SPV komen vier hoofdvragen aan de orde:
1. Wat is subjectieve en objectieve verkeersveiligheid?
2. Wat is het verband tussen subjectieve en objectieve verkeersveiligheid?
3. Hoe meet je subjectieve verkeersveiligheid?
4. Hoe kun je informatie over subjectieve verkeersveiligheid gebruiken?
 
Subjectieve verkeersveiligheid is de persoonlijke beleving, waarneming of perceptie van verkeersveiligheid. Hierbij kan het gaan om een inschatting van de kans om in gegeven verkeerssituaties bij een ongeval betrokken te raken. Het kan ook gaan om de mate waarin iemand angst en zorgen ervaart over de veiligheid van zichzelf of anderen, zoals bijvoorbeeld kinderen en partner.
 
Een direct verband tussen objectief en subjectief onveilige locaties is zwak. Subjectieve verkeersveiligheid kan indirect wel invloed hebben op objectieve verkeersveiligheid, doordat het effect heeft op het verkeersgedrag en mobiliteitskeuzes. Informatie over subjectieve verkeersveiligheid kan dus zeker relevant zijn voor gemeenten. 
 
Een beslisschema in de factsheet helpt overheden te bepalen welke stappen zij kunnen nemen als er sprake is van subjectieve en/of objectieve verkeers(on)veiligheid.
 
Download hier de factsheet Subjectieve verkeersveiligheid.

Op dindagmiddag 13 december houdt het Kennisnetwerk SPV het webinar Subjectieve veiligheid in de risicogestuurde aanpak. Bekijk het programma en meld je aan op deze pagina.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Factsheet Subjectieve verkeersveiligheid

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven