Halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030 onhaalbaar

Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 ligt buiten bereik. In het meest gunstige geval kan alleen het aantal verkeersdoden tot de helft dalen. Voor het fors verminderen van het aantal ernstig gewonden zijn extra maatregelen nodig, maar een halvering zit er niet in. Dat blijkt uit onderzoek van SWOV.


SWOV onderzocht of de halvering mogelijk is – en zo ja, hoe – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding was de motie Geurts die de regering vroeg om de halvering in 2030 te gebruiken als tussendoel richting het hoofddoel uit het SPV: nul verkeersslachtoffers in 2050. De onderzoeksresultaten staan in het SWOV-rapport Kiezen of delen. Voor het onderzoek heeft SWOV in twee scenario’s prognoses gemaakt over de slachtofferaantallen tot 2030.
 

Tijdelijk en blijvend coronaeffect

Het eerste scenario gaat uit van een blijvende verbetering van verkeersveiligheid na de daling van het aantal verkeersslachtoffers tijdens de coronajaren, met name door minder mobiliteit. In het tweede scenario ontwikkelt de verkeersveiligheid zich in de komende jaren weer als vóór corona.
Bij het scenario van het blijvend coronaeffect daalt het aantal verkeersdoden in 2030 naar 480 (in 2019: 661). Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt fors toe naar 8.400 (in 2019: 6.900). In het geval van een tijdelijke coronaeffect stijgt het aantal verkeersdoden fors naar 810 in 2030 en het aantal ernstig verkeersgewonden naar 9.500.
 

Effect extra maatregelen

SWOV heeft verder van een reeks maatregelen berekend wat de effecten zijn en of de maatregelen tot een halvering van het aantal slachtoffers in 2030 kunnen leiden. De grootste slachtofferbeperkingen worden verwacht van:
  • Fietsverkeer veiliger maken: veilige fietsvoorzieningen en verplichte fietshelm
  • Infrastructurele maatregelen: van 50 km/uur naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en veilige inrichting van N-wegen
  • Handhaving en snelheidsbeheersing: verdubbeling geautomatiseerde snelheidshandhaving en invoering van verplichte Intelligente Snelheidsassistentie (ISA).
 

Meer lezen

Lees ook wat Geertje Hegeman, afdelingshoofd Verkeersveiligheid van het ministerie van IenW, in mei 2022 zei over de halvering van het aantal verkeersslachtoffers en het beperken van risico's.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030 onhaalbaar

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven