Herhaalde oproep tot invullen enquête over SPV

Hoe staat het met de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) bij gemeenten, provincies, waterschappen en vervoerregio's? Het Kennisnetwerk SPV houdt voor het ministerie van IenW een enquête over de afspraken uit het Startakkoord SPV.


In juni en in augustus heeft SWOV bij beleidsmedewerkers verkeersveiligheid van gemeenten een vragenlijst uitgezet over hoever gemeenten zijn met een risicoanalyse en/of een uitvoeringsprogramma/uitvoeringsagenda verkeersveiligheid. Het verzoek was ook om (concept)documenten te uploaden, zodat het Kennisnetwerk de documenten kan vergelijken met de stappenplannen Risicoanalyse en Uitvoeringsprogramma. 
 
Hierbij vragen Kennisnetwerk SPV en SWOV nogmaals om de enquête in te vullen, dat duurt maar 5 tot 10 minuten. Ook als gemeenten eerder in 2020 of 2021 deze enquête hebben ingevuld, stellen wij beantwoording voor 2022 zeer op prijs.
 

Anoniem en vertrouwelijk

De deelname van gemeenten aan de enquête is vrijwillig en is op elk moment te onderbreken. De resultaten zijn anoniem, er worden geen individuele gemeenten genoemd. De documenten die gemeenten uploaden, komen op een beveiligde plaats en worden niet openbaar, tenzij de gemeente daarvoor toestemming geeft. 
 
Een rapportage van het onderzoek gaat in december naar het Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid tussen IenW, VNG, IPO, UvW, MRDH en VRA. 
 
Ga naar de enquête via deze link
 
Voor vragen is Charles Goldenbeld beschikbaar: charles.goldenbeld@swov.nl
T 070-3173364
 

Terug naar '2022'
Submenu openen

Herhaalde oproep tot invullen enquête over SPV

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven