Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 gepubliceerd

Het ministerie van IenW heeft het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2022-2025 uitgebracht, waarin de maatregelen staan die het Rijk de komende jaren neemt om invulling te geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Enkele taken uit het LAP voert het Kennisnetwerk SPV uit.


Het vorige LAP liep van 2019 tot en met 2021. Een aantal daarin opgenomen maatregelen is nog niet afgerond, omdat ze bijvoorbeeld door een wetswijziging een langere doorlooptijd kennen of door de coronapandemie vertraging hebben opgelopen. Sommige maatregelen uit het nieuwe LAP zijn dan ook een continuering, verdieping of versterking van maatregelen uit het LAP 2019-2021.
 
Het afgelopen jaar heeft het ministerie van IenW diverse sessies georganiseerd met decentrale overheden, kennisinstituten, uitvoerende instanties en maatschappelijke partijen om input op te halen voor het nieuwe LAP 2022-2025. Hieruit zijn vijf thema’s geformuleerd. Bij elk thema hieronder staan drie voorbeelden van maatregelen.
 
1. Veilige infrastructuur

 • Het beschikbaar maken van landelijke data voor het eenduidig gebruik van de vijf risico-indicatoren in risicoanalyses en verkeersveiligheidsbeleid
 • Uitwerken van het afwegingskader 30 km/u binnen de bebouwde kom
 • Investeringsimpuls Verkeersveiligheid
 
2. Langzaam verkeer
 • Beter inzicht krijgen in ongevallen langzaam verkeer
 • Nadere uitwerking van het LEV-kader voor Licht Elektrische Voertuigen
 • Ontwikkelen van handreikingen voor verkeersveilige infrastructuur
 
3. Veilige voertuigen en rijhulpsystemen
 • Verdiepend onderzoek naar ongevalsrisico’s bij voertuigen 
 • In-car waarschuwingen voor verkeersonveilige situaties
 • Lancering campagne veilig gebruik rijhulpsystemen 
 
4. Veilig gedrag
 • Jaarlijks terugkerende campagne tegen afleidimg in het verkeer
 • Handhaven met handheld detectiesystemen en verplaatsbare flitspalen
 • Doorontwikkeling van maatregelen om het gedrag van zware overtreders te beïnvloeden
 
5. Rijden onder invloed
 • Verbeteren inzicht in middelengebruik in het verkeer
 • Verbeteren van communicatie en voorlichting
 • Handreiking rijden onder invloed voor gemeenten en andere organisaties
 
Het Kennisnetwerk SPV wordt in het LAP genoemd in het kader van het landelijke dashboard (pdf) waarmee wegbeheerders de ontwikkeling van de risico-indicatoren op hun wegen (en dus de verkeersveiligheid) kunnen monitoren.
 
Verder heeft het Kennisnetwerk een rol in het verspreiden van kennis en handreikingen om verkeersonveilige situaties voor langzaam verkeer aan te pakken. Een voorbeeld is het inspiratiedocument voor een veilige en beweegvriendelijke omgeving voor voetgangers, die deze zomer uitkomt. En een ontwerpwijzer voor een voetgangersinfrastructuur, die eind 2023 wordt verwacht.
 
Het LAP 2022-2025 biedt geen uitputtend overzicht van het totale landelijke verkeersveiligheidsbeleid. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe initiatieven en acties ontstaan na aanvang van het nieuwe actieplan. Een voorbeeld waaraan gewerkt wordt is uitvoering van de motie-Geurts over halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030.
 
Download het LAP 2022-2025 vanaf deze pagina

Terug naar '2022'
Submenu openen

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 gepubliceerd

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven