MRDH biedt gemeenten pilot verkeershandhaving aan

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) biedt de 23 betrokken gemeenten een pilot aan om te komen tot een betere afstemming op het gebied van verkeershandhaving. Ervaringen elders hebben MRDH geleerd dat een bottom-up-aanpak kansrijk is.


Elkaar kennen en weten wat de verschillende (interne) processen zijn, kan de samenwerking versterken, zegt Elke Helmus van de MRDH. "Met de pilot willen we de onderlinge samenhang versterken tussen de 3 E’s: Engineering, Education en Enforcement. Ofwel: ontwerp, educatie en handhaving. Door infrastructurele aanpassingen is mogelijk minder handhaving nodig of kan het effect van een handhavingsactie worden verstrekt met een gedragscampagne. Het gaat in de pilot om integrale afwegingen ter verbetering van de verkeersveiligheid."
 
De pilot richt zich op gemeenteambtenaren die zich bezighouden met verkeers(veiligheids)beleid, wegbeheer en openbare orde en veiligheid. Elke: "Binnen de gemeente werken zij vaak op verschillende afdelingen. De onderlinge afstemming is niet altijd vanzelfsprekend. Bij de pilot betrekken we uiteraard ook de politie; het basisteam en mogelijk de teamchef. Wij willen het proces met twee gemeenten doorlopen, waarbij de metropoolregio de procesondersteuning verzorgt."
 

Doelen

Verdeeld over de 3 E's heeft de MRDH in november 2020 al verkeersveiligheidsdoelen opgesteld, die nu bijna twee jaar later nog steeds actueel zijn. De input vormden de lokale risicoanalyses van de 23 gemeenten. Uitgaande van beschikbare data van onder andere de Fietsersbond en van NDW stelde de MRDH herkenbare risico-indicatoren vast. De gemeenten gaven aan wat zij konden bereiken binnen 5 jaar en op basis daarvan is per doel een gemiddelde streefwaarde vastgesteld op regionaal niveau. Zie de factsheet Regionale Uitvoeringsagenda op deze webpagina van de MRDH.
 
Inmiddels heeft het Kennisnetwerk SPV op landelijk niveau risico-indicatoren vastgesteld die afwijken van de regionale risico-indicatoren. Elke: "Als metropoolregio maken we graag gebruik van wat landelijk beschikbaar is, zodat er steeds meer een uniforme werkwijze ontstaat en het gedachtegoed van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid doorwerkt in het regionale en lokale beleid. De monitoring van ons verkeersveiligheidsbeleid staat voor 2023 op het programma."
 

Extra informatie

Naar een optimale verkeershandhaving in MRDH en provincie Zuid-Holland
Stroomschema verkeershandhaving in het lokale overleg
Governance verkeersveiligheid Zuid-Holland 

Terug naar '2022'
Submenu openen

MRDH biedt gemeenten pilot verkeershandhaving aan

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven