Menukaart-plus: zeven extra maatregelen voor veilige (fiets)infra

Mede op basis van een analyse van het Kennisnetwerk SPV heeft het ministerie van IenW zeven maatregelen toegevoegd aan de 'menukaart' om de infrastructuur verkeersveiliger te maken. De maatregelen hebben bijna alle betrekking op fietsveiligheid.


De menukaart, waaraan het Kennisnetwerk SPV in het voorjaar van 2020 meewerkte, is een overzicht van bewezen effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen waaruit decentrale overheden konden kiezen om in aanmerking te komen voor subsidie uit de eerste tranche Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Ook bij de tweede tranche, die in de zomer van 2022 van start gaat, vormt deze menukaart de basis.
 
Het ministerie heeft in december eind 2021 bekeken welke aangevraagde maatregelen van de eerste tranche zijn afgewezen omdat ze niet in de menukaart stonden. Ook heeft IenW een enquête uitgezet onder overheden met de vraag welke maatregelen zouden moeten worden toegevoegd aan de menukaart. Op die enquête reageerden 137 overheden.
 
Een deel van de voorgestelde maatregelen is afgevallen op grond van vigerende CROW-richtlijnen en het ontbreken van kostenkengetallen. Van de overgebleven 14 maatregelen gaf het Kennisnetwerk aan welke effectiviteit verwacht mag worden op basis van expert judgement. 
 
Aanvullende maatregelen
Mede op basis van de analyse van het Kennisnetwerk heeft het ministerie de volgende maatregelen toegevoegd aan de menukaart:

  1. Fietsstraten
  2. Fietsonderdoorgang binnen de bebouwde kom (buiten de bebouwde kom staat al op de menukaart)
  3. Fietsbrug (binnen en buiten de bebouwde kom)
  4. Afwaarderen van 80 naar 60 km/uur
  5. Aanbrengen verlichting (op locaties waar nog geen verlichting is)
  6. Aanleg van een vrijliggend fietspad, ook naast een 60 km/uur-weg
  7. Verharding fietspad (zat al in de menukaart maar bezien of uitbreiding van de kostenkengetallen nodig is)
Overheden hebben met name interesse in het afwaarderen van de gebiedsontsluitingsweg GOW50 naar GOW30. Dat bleek ook tijdens het NVVC op 14 april. CROW werkt momenteel aan richtlijnen voor de inrichting van een GOW30, maar die zijn naar verwachting pas eind 2022 beschikbaar. Vanwege het ontbreken van deze richtlijnen wordt de maatregel nu niet opgenomen in de menukaart-plus.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Menukaart-plus: zeven extra maatregelen voor veilige (fiets)infra

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven