OM en politie starten met uitrol 50 verplaatsbare flitspalen

Het OM en de politie beginnen in november met het plaatsen van de eerste vijf van in totaal 50 verplaatsbare flitspalen, tegen hardrijders en voor verbetering van de verkeersveiligheid. De flitspalen zijn onlangs aangeschaft na een Europese aanbesteding.

Na twee pilots met een verplaatsbare flitspaal voor snelheidshandhaving heeft het OM besloten om de palen definitief in te zetten. Ze worden verspreid over het land ingezet op wegen met een snelheidslimiet van 50, 70 of 80 km/uur. De eerste locaties zijn in overleg met politie en wegbeheerders vastgesteld. In afstemming met de politie worden meer locaties toegevoegd. Parket CVOM zoekt voor heel Nederland 150 locaties. Wegbeheerders kunnen contact opnemen met parket CVOM via aanvraagVHM@om.nl.
 
Beleidskader vaste flitspalen 2022
Het beleidskader flitspalen uit 2021 is geactualiseerd, en bevat een paar kleine wijzigingen. Zo wordt in het beleidskader 2021 nog gesproken over de aanbesteding van vaste flitspalen en is het mailadres voor contact gewijzigd. De beleidslijn is niet veranderd: een vaste flitspaal kan worden toegekend voor locaties met een verkeersveiligheidsrisico en waar permanent handhaving nodig is. De laatste versie van het beleidskader is binnenkort te vinden op de website van het OM.

Vragen? Neem contact op met parket CVOM via aanvraagVHM@om.nl 

Terug naar '2022'
Submenu openen

OM en politie starten met uitrol 50 verplaatsbare flitspalen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven