Opnieuw ondersteuning beschikbaar bij opstellen risicoanalyse

Het ministerie van IenW stelt opnieuw een expertteam beschikbaar dat met name kleine gemeenten gaat helpen bij het opstellen van een risicoanalyse. Dien een aanvraag in via formulier onderaan de pagina.


In het SPV 2030 is afgesproken dat elke wegbeheerder een analyse maakt van de grootste verkeersveiligheidsrisico’s in het eigen beheergebied. Uit een inventarisatie door de VNG in 2021 is gebleken dat 31% van de gemeenten nog geen risicoanalyse heeft. De Monitor Startakkoord van het Kennisnetwerk SPV bevestigt dit beeld. Het gaat hierbij vooral om kleine gemeenten. De risicoanalyse is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid.
 
Het ministerie van IenW stelde tussen oktober 2019 en juni 2021 ook al eens een expertteam in om gemeenten te helpen bij het maken van een risicoanalyse. Toen ging het om team van Antea Group en Royal HaskoningDHV, nu om een team van Antea Group en ARUP.
 

Lightversie risicoanalyse

De ondersteuning bestaat uit maximaal twee dagdelen. Van de gemeente wordt ook minimaal twee dagdelen inzet verlangd. Het expertteam kan bijvoorbeeld een lightversie van de risicoanalyse leveren en samen met de gemeente de verkeersveiligheidsrisico’s prioriteren. Ook kan het team ondersteunen bij het opstellen van een vormtoets van (een deel van) het wegennet. Daarbij worden de wegen op hoofdlijnen getoetst aan inrichtingskenmerken van Duurzaam Veilig.
 

Aanmelding

Vragen over ondersteuning bij de risicoanalyse krijgen voorrang op ondersteuningsvragen bij het uitvoeringsprogramma. Kun je hulp gebruiken bij risicoanalyse of uitvoeringsprogramma? Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Het expertteam neemt binnen twee werkdagen contact op.

Naam gemeente


Voornaam

Achternaam

E-mail

Telefoonnummer

Opmerkingen

Beantwoord de onderstaande vraag:
  Vul het laatste cijfer in het tekstvak in.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Opnieuw ondersteuning beschikbaar bij opstellen risicoanalyse

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven