Ongevallen met ernstig letsel onder fietsers sterk gestegen

Het aantal fietsers met ernstig letsel is in de periode 2012-2021 gestegen met 29%, met name door een stijging van enkelvoudige fietsongevallen (+26%). Dat blijkt uit recent onderzoek van VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie. Onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg het aantal enkelvoudige fietsongevallen zelfs met 42%.


Het totaal aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is de afgelopen tien jaar tijd met 18 procent gestegen. Twee derde van de verkeersslachtoffers die in 2021 op de spoedeisende hulp (SEH) werden behandeld was een fietser.

Elektrische fiets
In de leeftijdsgroep van 12-17 waren er meer SEH-bezoeken als gevolg van een ongeval met een elektrische fiets ten opzichte van 2016 (22% versus 4%). Slachtoffers op een elektrische fiets lopen meer risico op ernstig letsel dan slachtoffers op een gewone fiets. Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL: "Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.”
 
Inzetten op daling fietsslachtoffers
De belangrijkste oorzaken van fietsongevallen zijn eigen gedrag (44%), ongeacht leeftijd, en de toestand van de weg (32%). Om de daling van het aantal fietsslachtoffers te realiseren adviseert VeiligheidNL:

  • ontsluiten van SEH- en ambulancedata om beter zicht te krijgen op locaties en oorzaken van ongevallen
  • ontwikkeling en inzet van effectieve verkeerseducatie
  • onderzoeken hoe bestaande valpreventie-activiteiten en -programma's kunnen worden doorontwikkeld tot effectieve programma's voor oudere fietsers
  • stimuleren van het dragen van een fietshelm bij kwetsbare verkeersdeelnemers.
“Fietsen houdt jong en oud in beweging en draagt bij aan een gezond leven. Vooral blijven doen, maar neem geen onnodige risico's”, zegt Marijntje Bakker in het nieuwsbericht van VeiligheidNL

Dodelijke slachtoffers
Het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers blijft sinds 2000 stabiel en onverminderd hoog. In 2021 waren het er 207, volgens de cijfers van het CBS. Onder inzittenden van auto's daalde het aantal doden tussen 2000 en 2021 aanzienlijk: van 543 naar 175.

Risico-indicator
Met de risico-indicator Veilige wegen en veilige fietspaden draagt het Kennisnetwerk SPV bij aan het voorkomen van fietsongevallen.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Ongevallen met ernstig letsel onder fietsers sterk gestegen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven