SWOV doet onderzoek naar effecten Investeringsimpuls verkeersveiligheid

SWOV is in juni begonnen met het ontwikkelen van een methode om het aantal vermeden verkeersslachtoffers en de kosteneffectiviteit van de maatregelen uit de Investeringsimpuls verkeersveiligheid te kunnen schatten. Het onderzoek wordt in het najaar afgerond.


In de eerste tranche van de Investeringsimpuls heeft het ministerie van IenW 165 miljoen euro toegewezen aan ingediende plannen voor 41 infrastructurele maatregelen die tot en met 2023 worden uitgevoerd. De aanvragers – provincies, gemeenten en waterschappen – dragen zelf evenveel bij.
 
Tijdens de uitvoering van de maatregelen proberen het ministerie van IenW, CROW en SWOV een beeld te krijgen van de te bereiken verbetering van de verkeersveiligheid. Door risico's te reduceren zou het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden moeten afnemen. De methode die SWOV ontwikkelt, moet de verkeersveiligheidseffecten en de kosteneffectiviteit van zowel de eerste tranche als van toekomstige tranches kunnen schatten. CROW is de opdrachtgever van het onderzoek, in samenwerking met IenW.

Het Rijk trekt in tien jaar tijd 500 miljoen euro uit om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op decentrale wegen. Het geld komt beschikbaar in verschillende tranches. Zie ook investeringsimpulsspv.nl.

Terug naar '2022'
Submenu openen

SWOV doet onderzoek naar effecten Investeringsimpuls verkeersveiligheid

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven