Tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid opengesteld

Het Rijk draagt 50 procent bij aan maatregelen voor verkeersveiligheid.

Vanaf 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een aanvraag indienen voor de tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid. De rijksbijdrage is bedoeld voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren.

Aanvraag doen

Het aanvraagformulier is te vinden op www.investeringsimpulsspv.nl. Op deze website staan ook de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 en het rapport Menukaart Kostenkengetallen Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023. Het rapport beschrijft de maatregelen die voor een rijksbijdrage in aanmerking komen en de bijbehorende richtinggevende kostenkengetallen (met een bandbreedte). De website van het ministerie van IenW biedt uitleg over de aanvraagprocedure. Het ingevulde voorbeeldaanvraagformulier kan behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier.
 

Ondersteuning bij risicoanalyse en uitvoeringsagenda

Het beschikken over een risicoanalyse is een vereiste om een aanvraag te kunnen doen in het kader van de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023. Het ministerie van IenW stelt een expertteam van Antea Group/ARUP beschikbaar om hulp te bieden bij het opstellen van een risicoanalyse en een uitvoeringsagenda. Wie ondersteuning kan gebruiken bij het opstellen van een risicoanalyse en/of uitvoeringsagenda vult dit formulier in. Het expertteam neemt dan binnen 2 werkdagen telefonisch contact op om af te stemmen welke vorm van ondersteuning gewenst is en welke planning wordt aangehouden.

De verzoeken om ondersteuning bij de risicoanalyse hebben voorrang op de ondersteuningsvragen voor de uitvoeringsagenda, omdat een risicoanalyse een vereiste is voor het indienen van een aanvraag voor de tweede tranche van de Investeringsimpuls.
 

Vragen?

Vragen over het aanvraagproces? Stuur een e-mail naar info@investeringsimpulsSPV.nl
 

Terug naar '2022'
Submenu openen

Tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid opengesteld

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven